Thứ 5, ngày 18/07/2019
  • Tiếng Việt
  • English

Giấy xác nhận sử dụng xuất bản phẩm làm tài liệu tham khảo, chuyên khảo, hướng dẫn - thực hành

15/07/2019 13:47:46 - Lượt xem: 239

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên xác nhận các xuất bản phẩm (có danh mục dưới đây) được sử dụng làm tài liệu tham khảo, chuyên khảo, hướng dẫn - thực hành của các học phần thuộc chương trình đào tạo các ngành học có liên quan tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Xem tiếp