Tin tức nổi bật:

Hình ảnh XQ điển hình của người viêm phổi COVID 19

Chúng tôi xin trích dẫn thông tin lâm sàng quan trọng giúp y tế cơ sở hỗ trợ sàng tuyển bệnh dịch viêm phổi chủng mới virus Corona (Covid – 19) tại cộng đồng qua những kinh nghiệm về hình ảnh XQ phổi trên những người bệnh viêm phổi Covid 19 xác định.

Xem tiếp