1. Tên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng (The Second Degree Specialist Program in Otorhinolaryngology)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

1.     Vận dụng được kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành tai mũi họng trong chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh, cấp cứu Tai - Mũi - Họng thường gặp.

2.     Giải thích được mối liên quan của bệnh lý Tai - Mũi - Họng với bệnh lý các cơ quan khác.

3.     Đánh giá được hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Tai - Mũi - Họng

4.     Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

5.     Chẩn đoán và điều trị nội khoa thành thạo các bệnh, cấp cứu Tai - Mũi - Họng.

6.     Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh Tai - Mũi - Họng thường gặp.

7.     Thực hiện thành thạo các thủ thuật và phẫu thuật thông thường và thực hiện được một số phẫu thuật chuyên sâu trong Tai - Mũi - Họng.

8.     Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

9.      Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh Tai - Mũi - Họng.

10.   Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Tai - Mũi - Họng.

4.2. Kỹ năng mềm

11. Tiếng Anh đạt trình độ bậc 4 khung ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Viêt Nam.

12.  Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp; sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y học.

13.   Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

14.  Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh viện và các cơ sở y tế.

15.  Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học.

16.  

5. Yêu cầu về thái độ

17. Nhận thức được các bệnh lý Tai - Mũi - Họng thường gặp, thường gây ra những những biến chứng hoặc di chứng nặng nề và có thể dẫn tới tử vong, do đó cần phải được phòng bệnh, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời

18.  Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai - Mũi - Họng trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

19.   Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ bệnh nhân.

20.  Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

21.   Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

22.   Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

23.  Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

1.     Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

2.     Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.

3.     Các khoa Tai - Mũi - Họng các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

1.     Tiến sĩ Y học (Doctor of Philosophy).