Thứ 6, ngày 13/12/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Chương trình Đào tạo

Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ" của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

17/05/2019 14:12:21 - Lượt xem: 1278

Quyết định về việc Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ" của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định và Danh sách giáo trình các bộ môn

14/09/2017 09:13:16 - Lượt xem: 6074