Tin tức nổi bật:
Công Khai

Kế hoạch đào tạo chi tiết

22/08/2017 09:13:24 - Lượt xem: 6457

Mục lục

22/08/2017 07:33:39 - Lượt xem: 3926

Biểu 11: Cam kết chất lượng đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:28:15 - Lượt xem: 1809

Biểu 10: Sách giáo trình (cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:51 - Lượt xem: 1785

Biểu 9: Tiến sĩ tham gia CTĐT(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:28 - Lượt xem: 1701

Biểu 8: Danh sách giảng viên, nhân viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:05 - Lượt xem: 1740

Biểu 7: Giảng viên theo chương trình đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:37 - Lượt xem: 1733

Biểu 6: Sinh viên, học viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:15 - Lượt xem: 1807

Biểu 5: Tài chính(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:25:50 - Lượt xem: 1845

Biểu 4: giảng viên cơ hữu(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 19:43:29 - Lượt xem: 1656

Biểu 3: Cơ sở vật chât

16/08/2017 19:43:06 - Lượt xem: 1795

Biểu 2:Chất lượng đào tạo thực tế

16/08/2017 19:39:45 - Lượt xem: 1842

Biểu 1: Tổng hợp 1 số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

16/08/2017 19:39:05 - Lượt xem: 1561

Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo Năm học 2014-2015

31/05/2017 17:04:35 - Lượt xem: 2434

Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo năm học 2014-2015

31/05/2017 17:03:55 - Lượt xem: 2265