Tin tức nổi bật:
Công Khai

Công văn về việc 3 công khai

18/05/2018 08:13:34 - Lượt xem: 1519

Biểu tổng hợp

18/05/2018 08:08:33 - Lượt xem: 1562

Báo cáo 3 công khai

15/05/2018 07:13:48 - Lượt xem: 1356

Phụ lục 4: dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

23/04/2018 10:21:24 - Lượt xem: 1740

Phụ lục 1:Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm

23/04/2018 10:20:12 - Lượt xem: 1458

Phụ lục 3: báo cáo tình trạng việc làm

23/04/2018 09:45:54 - Lượt xem: 1425

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

23/04/2018 08:59:26 - Lượt xem: 1755

Phụ lục 2: Danh sách SVTN được khảo sát 2016

23/04/2018 08:58:28 - Lượt xem: 2001

Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tin học và ngoại ngữ

20/12/2017 16:40:37 - Lượt xem: 3875

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên

20/12/2017 10:51:25 - Lượt xem: 2258

Biểu tổng hợp: 1 số thông tin công khai của cơ sở giáo dục

27/10/2017 09:46:00 - Lượt xem: 2135

Báo cáo 3 công khai năm học 2017-2018

27/10/2017 09:45:48 - Lượt xem: 2264

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 09:45:33 - Lượt xem: 1832

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 09:45:26 - Lượt xem: 1989

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 09:45:20 - Lượt xem: 1730