Tin tức nổi bật:
Danh sách sinh viên tốt nghiệp (Tốt nghiệp)

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K47

22/10/2020 08:13:05 - Lượt xem: 735

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K47

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K9

22/10/2020 08:11:56 - Lượt xem: 562

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K9

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K10

22/10/2020 08:10:49 - Lượt xem: 530

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K11

22/10/2020 08:09:15 - Lượt xem: 623

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K11

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K44

21/08/2020 09:54:50 - Lượt xem: 1191

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K44

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K46

21/08/2020 09:53:29 - Lượt xem: 1060

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K47

21/08/2020 09:52:16 - Lượt xem: 1194

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K47

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành Dược học hệ CQ K6

21/08/2020 09:50:16 - Lượt xem: 880

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành Dược học hệ CQ K6

Chi tiết

Công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ ĐH ngành ĐD hình thức ĐT VLVH năm 2020

06/08/2020 16:05:19 - Lượt xem: 2351

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ Đại học ngành Điều dưỡng hình thức Đào tạo VHVL năm 2020

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành Răng - Hàm - Mặt K4

28/07/2020 07:35:10 - Lượt xem: 1176

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học ngành Răng - Hàm - Mặt K4

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành Răng - Hàm - Mặt K5

28/07/2020 07:33:44 - Lượt xem: 897

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học ngành Răng - Hàm - Mặt K5

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành Răng - Hàm - Mặt K6

28/07/2020 07:32:18 - Lượt xem: 869

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học ngành Răng - Hàm - Mặt K6

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành Răng - Hàm - Mặt K7

28/07/2020 07:29:09 - Lượt xem: 899

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học ngành Răng - Hàm - Mặt K7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành YHDP K6

28/07/2020 07:27:12 - Lượt xem: 730

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học ngành YHDP K6

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành YHDP K8

28/07/2020 07:25:46 - Lượt xem: 733

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học ngành YHDP K8

Chi tiết