Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Danh sách trúng tuyển các đối tượng hệ liên thông 2017

21/08/2017 10:19:01 - Lượt xem: 12925

Chương trình Đào tạo ngành Dược chính quy

31/05/2017 10:02:38 - Lượt xem: 6656

Chương trình Đào tạo ngành Răng Hàm Mặt

31/05/2017 10:02:27 - Lượt xem: 6603

Chương trình Đào tạo ngành Dược học chính quy hệ liên thông tập trung 4 năm

31/05/2017 10:02:19 - Lượt xem: 6100

Chương trình Đào tạo ngành Y đa khoa chính quy hệ liên thông tập trung 4 năm

31/05/2017 10:01:15 - Lượt xem: 5976

Chương trình Đào tạo ngành Cử nhân Điều Dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học

31/05/2017 10:00:46 - Lượt xem: 6146

Chương trình Đào tạo ngành Cử nhân Điều Dưỡng chính quy

31/05/2017 09:59:01 - Lượt xem: 6607

Chương trình Đào tạo ngành Y Học Dự Phòng

31/05/2017 09:58:39 - Lượt xem: 6773

Chương trình Đào tạo ngành Y Đa Khoa hệ chính quy

31/05/2017 09:58:24 - Lượt xem: 6716

Lấy Chứng chỉ môn học GDQP và AN của sinh viên

03/03/2017 10:29:31 - Lượt xem: 5868

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông năm 2016

30/08/2016 23:10:36 - Lượt xem: 12505

Kết quả học tập Cử tuyển 2 năm học 2015-2016

28/08/2016 05:19:44 - Lượt xem: 8426

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Y, Dược và Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông năm 2016

09/08/2016 17:27:07 - Lượt xem: 8485

Kết quả tuyển sinh Đại học hệ Liên thông năm 2016

03/08/2016 17:26:21 - Lượt xem: 17602

Quy định về xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2016

28/07/2016 15:06:32 - Lượt xem: 7718

Thực hiện Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại học Thái Nguyên; Căn cứ theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chi tiết