Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Chương trình đào tạo Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

09/08/2019 17:16:09 - Lượt xem: 1316

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

Chi tiết

Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

09/08/2019 09:33:07 - Lượt xem: 938

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

Chi tiết

Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

01/07/2019 10:05:30 - Lượt xem: 1680

Quyết định về việc Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

Chi tiết

Chương trình đào tạo Xét nghiệm Y học

20/11/2018 09:56:14 - Lượt xem: 4054

Thông báo tuyển sinh Điều dưỡng hệ VLVH đợt 2 năm 2017

23/11/2017 17:57:13 - Lượt xem: 5007

Kết quả điểm thi phúc khảo kì thi tuyển sinh đại học hệ liên thông năm 2017

22/09/2017 14:30:51 - Lượt xem: 6027

Mô tả học phần các mã ngành đào tạo Đại học

14/09/2017 10:14:46 - Lượt xem: 9612

Chương trình khung mã ngành Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

13/09/2017 10:13:51 - Lượt xem: 6065

Chương trình khung mã ngành Cao đẳng Y tế học đường

13/09/2017 10:13:42 - Lượt xem: 5823

Danh sách trúng tuyển các đối tượng hệ liên thông 2017

21/08/2017 10:19:01 - Lượt xem: 12054

Chương trình Đào tạo ngành Dược chính quy

31/05/2017 10:02:38 - Lượt xem: 5840

Chương trình Đào tạo ngành Răng Hàm Mặt

31/05/2017 10:02:27 - Lượt xem: 5843

Chương trình Đào tạo ngành Dược học chính quy hệ liên thông tập trung 4 năm

31/05/2017 10:02:19 - Lượt xem: 5442

Chương trình Đào tạo ngành Y đa khoa chính quy hệ liên thông tập trung 4 năm

31/05/2017 10:01:15 - Lượt xem: 5138

Chương trình Đào tạo ngành Cử nhân Điều Dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học

31/05/2017 10:00:46 - Lượt xem: 5482