Tin tức nổi bật:
Đào tạo liên tục

Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN YHDP (hạng III)

24/06/2021 08:01:19 - Lượt xem: 305

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết đinh về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN YHDP (hạng III)

Chi tiết

Tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2021

18/04/2021 14:18:55 - Lượt xem: 2078

Trường Đại học Y Dược thông báo về việc tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn ' Soi đốt cổ tử cung' năm 2021

16/04/2021 08:55:16 - Lượt xem: 870

Trường Đại học Y Dược thông báo về việc tuyển sinh khóa ĐT ngắn hạn ' Soi đốt cổ tử cung' năm 2021

Chi tiết

Tổ chức khóa học 'Vai trò của siêu âm trong cấp cứu và đau bụng cấp' và giấy chứng nhận CME

14/04/2021 15:14:27 - Lượt xem: 580

Thông báo về việc tổ chức khóa học' Vai trò của siêu âm trong cấp cứu và đau bụng cấp' và giấy chứng nhận CME

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2021

29/03/2021 14:19:03 - Lượt xem: 5276

Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn 'Chương trình bồi dưỡng kỹ năng nâng cao cho hộ sinh' năm 2021

24/03/2021 08:57:07 - Lượt xem: 877

Thông báo về việc tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn 'Chương trình bồi dưỡng kỹ năng nâng cao cho hộ sinh' năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2021

12/03/2021 14:19:22 - Lượt xem: 2244

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn 'Tai mũi họng cơ bản' năm 2021

06/03/2021 08:54:45 - Lượt xem: 3148

Trường Đại học Y DƯợc, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn 'Tai mũi họng cơ bản' năm 2021

Chi tiết

Thông báo Lùi thời gian tổ chức khóa học 'Vai trò của siêu âm trong cấp cứu, đau bụng cấp và cấp giấy chứng nhận CM

03/03/2021 15:19:30 - Lượt xem: 632

Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức khóa học 'Vai trò của siêu âm trong cấp cứu, đau bụng cấp và cấp giấy chứng nhận CM

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn 'Tâm thần học cơ bản' năm 2020

25/12/2020 22:44:19 - Lượt xem: 1855

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn 'Tâm thần học cơ bản' năm 2020

Chi tiết

Ban hành CTĐT liên tục 'Quản lý bệnh viện'

06/11/2020 15:10:03 - Lượt xem: 903

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành CTĐT liên tục 'Quản lý bệnh viện'

Chi tiết

Ban hành CTĐT liên tục 'Quản lý chất lượng bệnh viện'

06/11/2020 15:08:04 - Lượt xem: 727

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành CTĐT liên tục 'Quản lý chất lượng bệnh viện'

Chi tiết

Ban hành CTĐT liên tục đo cấu trúc khối cơ thể (đo mật độ loãng xương, khối cơ, khối mỡ) bằng phương pháp Dexa

06/11/2020 02:21:05 - Lượt xem: 670

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành CTĐT liên tục đo cấu trúc khối cơ thể (đo mật độ loãng xương, khối cơ, khối mỡ) bằng phương pháp Dexa

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2020

23/09/2020 09:05:05 - Lượt xem: 2134

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2020

25/08/2020 07:33:36 - Lượt xem: 5189

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2020

Chi tiết