Thứ 3, ngày 18/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Giới thiệu

Tổng quan về thư viện

07/07/2016 07:11:10 - Lượt xem: 2000

Thư viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được thành lập ngay từ những năm đầu thành lập nhà trường, cho đến nay thư viện trường đã có một bề dày phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo của giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

Chi tiết

Giới thiệu thư viện

07/07/2016 07:09:46 - Lượt xem: 2053