Chủ nhật, ngày 18/03/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Thông báo sinh viên nợ sách

11/07/2017 20:36:42 - Lượt xem: 1814

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2, đợt 3 năm 2017

21/06/2017 18:27:38 - Lượt xem: 1593

Danh sách sinh viên nợ học phí

14/06/2017 21:16:31 - Lượt xem: 8022

Lịch thi A2 đợt 2 năm 2017

18/04/2017 16:15:33 - Lượt xem: 2181

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội đợt 2 năm học 2016 - 2017 cho sinh viên

30/03/2017 15:38:36 - Lượt xem: 2174

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2, đợt 2 năm 2017

29/03/2017 13:05:44 - Lượt xem: 2321

Thông báo về việc phúc khảo kì thi Tiếng Anh trình độ A2 đợt 1 năm 2017

20/01/2017 09:51:46 - Lượt xem: 3628

Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại trường

12/01/2017 17:02:59 - Lượt xem: 2686

Lịch thi tiếng Anh trình độ A2 đợt 1 năm 2017

12/01/2017 12:50:11 - Lượt xem: 3759

Quyết định Về việc hoàn trả tiền miễn giảm học phí 4 tháng năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ chính quy

21/12/2016 08:44:50 - Lượt xem: 1400

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng anh trình độ A2, đợt 1 năm 2017

20/12/2016 13:15:59 - Lượt xem: 2142

Lịch thi học kì 1 năm học 2016-2017

29/11/2016 15:04:08 - Lượt xem: 2326

Lịch thi HK1_2016_2017

Chi tiết

Lịch lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập

11/11/2016 09:50:33 - Lượt xem: 2436

Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng an ninh Năm học 2016-2017

03/11/2016 08:12:23 - Lượt xem: 2192

Lịch thi tiếng Anh trình độ A2 đợt 4 năm 2016

26/10/2016 15:25:12 - Lượt xem: 2252