Tin tức nổi bật:
Nghiên cứu sinh

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Kiều Giang

03/06/2019 10:26:32 - Lượt xem: 1993

Phòng Đào tạo kính gửi thông tin luận án của NCS. Nguyễn Kiều Giang

Chi tiết

Thông tin Bảo vệ luận án NCS Phùng Ngọc Tám.

08/12/2018 10:33:11 - Lượt xem: 3922

Tên đề tài luận án: “Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue tại hai huyện tỉnh Bến Tre”.

Chi tiết

Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết chuyên ngành Tiến sĩ Nội tiêu hóa

09/09/2017 10:11:55 - Lượt xem: 5461

Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết Tiến sĩ chuyên ngành Nhi khoa

09/09/2017 10:11:46 - Lượt xem: 4033

Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết chuyên ngành Tiến sĩ Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế

09/09/2017 10:11:36 - Lượt xem: 5234

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nhi khoa

21/08/2017 10:02:04 - Lượt xem: 7264

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế

21/08/2017 09:58:09 - Lượt xem: 8288

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nội tiêu hóa

21/08/2017 09:57:49 - Lượt xem: 7825