Tin tức nổi bật:
Quyết định - Thông báo

Danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn dự kiến tuyển sinh từ quý 2 năm 2020

24/02/2020 14:56:36 - Lượt xem: 10788

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn dự kiến tuyển sinh từ quý 2 năm 2020

Chi tiết

Danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn

24/02/2020 14:48:04 - Lượt xem: 20329

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Đại học liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH ngành Điều dương VHVL 2019 (Bổ sung)

24/02/2020 08:42:59 - Lượt xem: 1770

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Đại học liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH ngành Điều dương VHVL 2019 (Bổ sung)

Chi tiết

Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn 'PHCN cơ bản'

20/02/2020 09:57:20 - Lượt xem: 15237

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn 'Phục hồi chức năng cơ bản'

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển ĐH liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH hệ VLVH ngành Điều dưỡng năm 2019

17/01/2020 10:01:33 - Lượt xem: 4619

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Công nhận trúng tuyển ĐH liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH hệ VLVH ngành Điều dưỡng năm 2019

Chi tiết

Công nhận hoàn thành khóa ĐT ngắn hạn ...CM Dược tỉnh Lạng Sơn

13/12/2019 10:04:43 - Lượt xem: 18384

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc công nhận hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết

Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn CM Dược tại SYT Lạng Sơn

13/12/2019 01:56:14 - Lượt xem: 12269

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn CM Dược tại SYT Lạng Sơn

Chi tiết

Lấy Chứng chỉ môn học GDQP và AN của sinh viên

03/03/2017 10:29:31 - Lượt xem: 5898