Thứ 7, ngày 21/09/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Tài liệu tuyên truyền pháp luật

Luật tố cáo số 25/2018/QH14

24/12/2018 08:57:18 - Lượt xem: 3809

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.

Chi tiết

Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

05/07/2016 16:08:31 - Lượt xem: 1781

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chi tiết

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2015

05/07/2016 15:48:08 - Lượt xem: 1776

Tài liệu tuyên truyền pháp luật Q2/2015

05/07/2016 15:26:31 - Lượt xem: 1817

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật

05/07/2016 15:24:02 - Lượt xem: 1880

Điều lệ trường đại học 2014

05/07/2016 15:18:35 - Lượt xem: 3245