Thứ 2, ngày 29/05/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

V/v tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 tháng 12 năm 2016 tại ĐHTN

25/11/2016 14:17:41 - Lượt xem: 708

Danh sách bổ sung nâng lương

23/11/2016 16:26:27 - Lượt xem: 676

Thông báo tuyển dụng 2016

23/11/2016 10:35:22 - Lượt xem: 811

Thông báo mở các khóa đào tạo tiên tục năm 2017 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

21/11/2016 15:29:37 - Lượt xem: 861

Kết quả xét nâng lương năm 2016

19/11/2016 10:25:31 - Lượt xem: 621

Đánh giá xếp loại tháng 10

17/11/2016 08:23:50 - Lượt xem: 537

Xếp loại viên chức tháng 8/2016

20/09/2016 13:50:30 - Lượt xem: 1089

Thông báo về hội nghị RHM Thái Nguyên

09/09/2016 01:58:12 - Lượt xem: 1253

Kết luận cuộc họp tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016

17/08/2016 00:37:53 - Lượt xem: 1013

Tờ trình Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc”

16/08/2016 07:13:08 - Lượt xem: 1486

Thông báo V/v giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu tham gia Chương trình “Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016”

16/08/2016 07:09:46 - Lượt xem: 953

Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết

Thông báo V/v triển khai xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016”

15/08/2016 16:45:35 - Lượt xem: 825

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Chi tiết

Thông báo V/v triển khai xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016”

15/08/2016 16:41:21 - Lượt xem: 608

Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” năm 2016

15/08/2016 16:22:34 - Lượt xem: 589

Căn cứ Công văn số 340/UBND-NC ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phát động đợt thi đua “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”;

Chi tiết

Đánh giá xếp loại tháng 7/2016

15/08/2016 13:45:54 - Lượt xem: 539