Thứ 6, ngày 28/07/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Thông báo về việc Cung cấp thông tin tạo tài khoản theo tên miền

12/12/2016 15:19:28 - Lượt xem: 795

V/v Xây dựng kế hoạch và lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

29/11/2016 14:40:50 - Lượt xem: 790

Kính gửi: Các phòng chức năng, Bệnh viện trường Các tổ chức đoàn thể trường Đại học Y Dược Thái Nguyên              

Chi tiết

V/v tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 tháng 12 năm 2016 tại ĐHTN

25/11/2016 14:17:41 - Lượt xem: 808

Danh sách bổ sung nâng lương

23/11/2016 16:26:27 - Lượt xem: 801

Thông báo mở các khóa đào tạo tiên tục năm 2017 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

21/11/2016 15:29:37 - Lượt xem: 1074

Kết quả xét nâng lương năm 2016

19/11/2016 10:25:31 - Lượt xem: 711

Đánh giá xếp loại tháng 10

17/11/2016 08:23:50 - Lượt xem: 635

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THÁNG 9/2016

09/10/2016 16:03:53 - Lượt xem: 3637

Xếp loại viên chức tháng 8/2016

20/09/2016 13:50:30 - Lượt xem: 1186

Thông báo về hội nghị RHM Thái Nguyên

09/09/2016 01:58:12 - Lượt xem: 1351

Kết luận cuộc họp tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016

17/08/2016 00:37:53 - Lượt xem: 1113

Tờ trình Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc”

16/08/2016 07:13:08 - Lượt xem: 1620

Thông báo V/v giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu tham gia Chương trình “Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016”

16/08/2016 07:09:46 - Lượt xem: 1055

Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết

Thông báo V/v triển khai xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016”

15/08/2016 16:45:35 - Lượt xem: 918

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Chi tiết

Thông báo V/v triển khai xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016”

15/08/2016 16:41:21 - Lượt xem: 710