Thứ 6, ngày 28/07/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Thông báo Lịch báo cáo tổng quan và thẩm định ngoại ngữ HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN

07/07/2016 19:22:27 - Lượt xem: 586

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ người phụ thuộc

04/07/2016 17:07:38 - Lượt xem: 586

Thông báo về việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016

04/07/2016 17:05:12 - Lượt xem: 529

Thông báo về việc tuyển BSNT năm 2016 của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

04/07/2016 17:03:22 - Lượt xem: 552

Thông báo lần 1 hội nghị chuyên ngành thần kinh Thái Nguyên 2016

01/07/2016 23:45:51 - Lượt xem: 483

Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015 - 2016

01/07/2016 23:42:31 - Lượt xem: 513

Ngày 30/6/2016, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức họp và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2015 - 2016 cho các tập thể và cá nhân trong toàn trường. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường thông báo kết quả tới các đơn vị trong toàn trường. Kết quả bình xét gửi kèm theo thông báo này và được đăng trên website của Nhà trường.

Chi tiết

Thông báo về việc thu chi phí đào tạo học kỳ II năm học 2015 - 2016 của sinh viên diện dự án NUP

01/07/2016 15:26:54 - Lượt xem: 463

Thông báo số 536/TB-ĐHYD về việc thu chi phí đào tạo học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên diện dự án NUP

Chi tiết

Thông báo số 2: Hội thảo Quốc tế năm 2016

01/07/2016 15:23:50 - Lượt xem: 423

Phòng KHCN&HTQT trân trọng gửi Thông báo số 2 về Hội thảo Quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới" - "Developing Professional Competency for Teachers and Educational Managers: Vietnam and Global Trends".

Chi tiết

Thông báo về việc chỉnh sửa và cập nhập thông tin trên website mới

29/06/2016 15:57:04 - Lượt xem: 594

Chương trình hỗ trợ đào tạo tiến sĩ quốc tế

23/06/2016 10:46:22 - Lượt xem: 481

Thư Mời tham dự bài thi MOS 2016 Word Expert & Excel Expert Betas

17/06/2016 16:46:56 - Lượt xem: 505

Kính gửi các Thầy/ Cô giáo

Chi tiết

Xếp loại viên chức tháng 5/2016

15/06/2016 15:56:27 - Lượt xem: 1481

Đánh giá xếp loại viên chức tháng 4/2016

13/05/2016 15:59:18 - Lượt xem: 768

Đánh giá xếp loại tháng 3/2016

14/04/2016 15:14:58 - Lượt xem: 553