Thứ 5, ngày 30/03/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Thông báo lần 1 hội nghị chuyên ngành thần kinh Thái Nguyên 2016

01/07/2016 23:45:51 - Lượt xem: 344

Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015 - 2016

01/07/2016 23:42:31 - Lượt xem: 368

Ngày 30/6/2016, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức họp và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2015 - 2016 cho các tập thể và cá nhân trong toàn trường. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường thông báo kết quả tới các đơn vị trong toàn trường. Kết quả bình xét gửi kèm theo thông báo này và được đăng trên website của Nhà trường.

Chi tiết

Thông báo về việc thu chi phí đào tạo học kỳ II năm học 2015 - 2016 của sinh viên diện dự án NUP

01/07/2016 15:26:54 - Lượt xem: 333

Thông báo số 536/TB-ĐHYD về việc thu chi phí đào tạo học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên diện dự án NUP

Chi tiết

Thông báo số 2: Hội thảo Quốc tế năm 2016

01/07/2016 15:23:50 - Lượt xem: 286

Phòng KHCN&HTQT trân trọng gửi Thông báo số 2 về Hội thảo Quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới" - "Developing Professional Competency for Teachers and Educational Managers: Vietnam and Global Trends".

Chi tiết

Thông báo về việc chỉnh sửa và cập nhập thông tin trên website mới

29/06/2016 15:57:04 - Lượt xem: 459

Chương trình hỗ trợ đào tạo tiến sĩ quốc tế

23/06/2016 10:46:22 - Lượt xem: 338

Thư Mời tham dự bài thi MOS 2016 Word Expert & Excel Expert Betas

17/06/2016 16:46:56 - Lượt xem: 380

Kính gửi các Thầy/ Cô giáo

Chi tiết