Chủ nhật, ngày 19/08/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Thư viện Đại học Y Dược

Chức năng nhiệm vụ Phòng CNTT-TV

07/07/2016 08:41:14 - Lượt xem: 1322

Lịch phục vụ

07/07/2016 08:35:59 - Lượt xem: 1507

Tổng quan về thư viện

07/07/2016 07:11:10 - Lượt xem: 1325

Thư viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được thành lập ngay từ những năm đầu thành lập nhà trường, cho đến nay thư viện trường đã có một bề dày phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo của giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

Chi tiết

Giới thiệu thư viện

07/07/2016 07:09:46 - Lượt xem: 1463

Danh mục luận văn

06/07/2016 15:56:41 - Lượt xem: 1738

Danh mục luận án

06/07/2016 15:56:25 - Lượt xem: 1459

Danh mục sách ngoại văn

06/07/2016 15:56:16 - Lượt xem: 1229

Danh mục tạp chí

06/07/2016 15:56:00 - Lượt xem: 1403

Thống kê danh mục tạp chí chuyên ngành tại thư viện

Chi tiết

Tạp chí Tiếng Anh

06/07/2016 15:55:44 - Lượt xem: 1155