Thứ 6, ngày 22/02/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Thư viện Đại học Y Dược

Sách ngoại ngữ bổ sung năm 2015-2016

07/07/2016 09:29:37 - Lượt xem: 2235

Để phục vụ tốt cho cán bộ giảng viên, sinh viên trong nhà trường hoàn thành tốt thi Tiếng Anh lấy chứng chỉ A2, B1. Thư viện Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên xin thông báo danh mục sách Tiếng Anh mới bổ sung năm 2016 để cán bộ và sinh viên có nhu cầu mượn sách thì liên hệ với bộ phận Thư viện để làm thủ tục mượn tài liệu:

Chi tiết

Nội quy phòng đọc sinh viên

07/07/2016 08:56:13 - Lượt xem: 1822

Chức năng nhiệm vụ Phòng CNTT-TV

07/07/2016 08:41:14 - Lượt xem: 1717

Lịch phục vụ

07/07/2016 08:35:59 - Lượt xem: 1883

Tổng quan về thư viện

07/07/2016 07:11:10 - Lượt xem: 1765

Thư viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được thành lập ngay từ những năm đầu thành lập nhà trường, cho đến nay thư viện trường đã có một bề dày phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tham khảo của giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

Chi tiết

Giới thiệu thư viện

07/07/2016 07:09:46 - Lượt xem: 1850

Danh mục luận văn

06/07/2016 15:56:41 - Lượt xem: 2179

Danh mục luận án

06/07/2016 15:56:25 - Lượt xem: 1917

Danh mục sách ngoại văn

06/07/2016 15:56:16 - Lượt xem: 1673

Danh mục tạp chí

06/07/2016 15:56:00 - Lượt xem: 1767

Thống kê danh mục tạp chí chuyên ngành tại thư viện

Chi tiết

Tạp chí Tiếng Anh

06/07/2016 15:55:44 - Lượt xem: 1492