Tin tức nổi bật:
Trainning Online

Mysite

25/03/2020 08:25:15 - Lượt xem: 362

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tài khoản Mysite dành cho Giảng viên

Chi tiết

Đào tạo trực tuyến theo thực tế

25/03/2020 08:20:43 - Lượt xem: 289

Tài liệu "Tổ chức đào tạo trực tuyến phù hợp theo thực tế"

Chi tiết

Ứng dụng đào tạo trực tuyến Google Meet

25/03/2020 07:45:27 - Lượt xem: 325

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Meet

Chi tiết

Website cá nhân

23/03/2020 08:21:25 - Lượt xem: 1139

Đại học Thái Nguyên gửi thông báo về việc Quán triệt thực hiện Luật an ninh mạng khi sử dụng phương thức E-learning, trang web cá nhân hỗ trợ hoạt động đào tạo

Chi tiết