I. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Nhi

- Địa chỉ: tầng 8 nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

- Văn phòng: tại Khoa Nhi bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên

- Website: http://bmnhi.tump.edu.vn 

- Lãnh đạo đơn vị

PGS. TS Nguyễn Thành Trung - Trưởng Bộ môn, Bí thư ĐU, Giám đốc BVTW Thái Nguyên

Điện thoại: 0913 031 325, Email: bstrung2012@gmail.com

 

ThS Nguyễn Thị Xuân Hương - Phó Trưởng Bộ môn, Bí thư chi bộ

Điện thoại: 0982 381 671, Email: viethuongytn@gmail.com

 

 

 

 

ThS Lê Thị Kim Dung - Phó Trưởng Bộ môn, Tổ trưởng công đoàn

Điện thoại: 0915 209 555, Email: ledungytn@gmail.com

 

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Đào tạo đại học (Bác sĩ đa khoa, Yhọc dự phòng, Răng hàm mặt), Sau đại học (Tiến sĩ Nhi, Cao học Nhi, Chuyên khoa I Nhi)

- Nghiên cứu khoa học

- Chăm sóc phục vụ bệnh nhân

3. Danh sách cán bộ của đơn vị:

STT Họ và tên Email
1 Trần Tuấn Anh trantuananh.yktn@gmail.com
2 Lê Thị Kim Dung  ledungtn@gmail.com
3 Nguyễn Thị Xuân Hương viethuongytn@gmail.com
4 Hoàng Thị Huế   hoanghuetn@gmail.com
5 Đỗ Thái Sơn  thaisonyk@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phượng  
7 Dương Quốc Trưởng  truongbmnhi@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hà  ngochatn@gmail.com
9 Nguyễn Nam Phong  phongnhitn@gmail.com
10 Bế Hà Thành  behathanh@gmail.com
11 Ma Văn Thấm  drthamyktn@gmail.com
12 Nguyễn Thị Thu Huyền  thuhuyenk40a@gmail.com
13  Nguyễn Văn Bắc  
14 Hà Huy Phương  hahuyphuongdr@gmail.com
15 Nguyễn Thành Trung  bstrung2012@gmail.com
16 Nguyễn Văn Sơn  vansonyk@yahoo.co

Lịch sử phát triển bộ môn :

- Bộ môn Nhi được thành lập năm 1976.

- Tổng số cán bộ giảng dạy hiện tại có 15 cán bộ gồm: 10 cán bộ cơ hữu, 5 cán bộ kiêm nhiệm. Trong đó có 2 PGS.TS, 1 Tiến sĩ, 5 Thạc sỹ (3 cán bộ đang học nghiên cứu sinh), 7 Bác sỹ chuyên khoa Nhi

5. Thành tích đã đạt được:

- Hoạt động chuyên môn:

+ Xây dựng được bộ giáo trình ổn định phục vụ đào tạo Đại học, Sau đại học (Tiến sĩ Nhi, Chuyên khoa I nhi, Cao học nhi).

+ Đã xuất bản 2 cuốn giáo trình về lâm sàng xã hội và thực tế tốt nghiệp tại cộng đồng và được in tại NXB Y học.

+ Đã xuất bản 2 cuốn bài giảng Nhi khoa tập I, tập II và được in tại NXB quốc gia

+ Tham gia giảng dạy tất cả các đối tượng bác sĩ chính quy và chuyên tu, Tiến sĩ Nhi, Cao học Nhi, Chuyên khoa cấp I Nhi , bác sĩ chuyên khoa I gia đình …

+ Tham gia các hoạt động triển khai chương trình xử trí lồng ghép trẻ bệnh (IMCI) trên phạm vi toàn quốc.

+ Tham gia điều trị, chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện lớn trong tỉnh: Bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên, Bệnh viện A, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

+ Tham gia và thực hiện hoàn thành 7 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp cơ sở và hướng dẫn nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Các hoạt động khác:

+ Đóng góp đầy đủ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, phòng chống bão lụt, sóng thần, vì người nghèo, trẻ thơ, chất độc da cam/đioxin … và các phong trào hoạt động khác do nhà trường và cấp trên phát động.

+ Tham gia khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em tại một số nhà trẻ và trường mầm non trong thành phố.