1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Nội

- Địa chỉ: Số 284– Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803756287 - Email:

- Lãnh đạo đơn vị

 

PGS.TS Dương Hồng Thái:  Trưởng Bộ môn

PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu: Phó trưởng Bộ môn

 

TS Phạm Kim Liên: Phó trưởng bộ môn

 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

- Tổ chức điều hành xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành  trong lĩnh vực Nội khoa.         

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Nội khoa.        

- Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của nhà truờng.          

- Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho các lớp sinh viên luân khoa theo quy định.          

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.          

- Tham gia công tác điều trị, thường trực, phẫu thuật như 1 bác sỹ tại  các Khoa Nội Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên.  

3. Thông tin nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS Dương Hồng Thái Trưởng Bộ môn dhthaivn@gmail.com
2 PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu Phó trưởng Bộ môn – Giáo vụ hieu72yktn@gmail.com
3 TS Phạm Kim Liên Phó trưởng Bộ môn lientnvn@gmail.com
4 CN Nguyễn Thị Hải Hồng Văn phòng khoa haihongnguyen.tn@gmail.com
5 PGS.TS Trịnh Xuân Tráng Phó hiệu trưởng,GVC trangyktn62@gmail.com
6 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng Phó hiệu trưởng,GVC dung681@yahoo.com
7 ThS Nguyễn Đăng Hương Giảng viên chính  
8 ThS Nguyễn Văn Thóa Giảng viên chính  
9 ThS Lê Thị Thu Hiền Giảng viên hientuyen.tn2009@gmail.com
10 ThS Trương Viết Trường Giảng viên truongviettruong@gmail.com
11 ThS Vũ Tiến Thăng Giảng viên thangyk@gmail.com
12 PGS.TS Lưu Thị Bình Giảng viên luubinh.ytn@gmail.com
13 ThS Lương Kiều Diễm Giảng viên diemtycb@gmail.com
14 BS Đặng Đức Minh Giảng viên minhdangyktn@gmail.com
15 BS Đỗ An Dũng Giảng viên Học tại CHLB Đức
16 BS Dương Danh Liêm Giảng viên duongliemtnmc@gmail.com
17 BSNT Phạm Thị Ngọc Anh Giảng viên ngocanh.tumf@gmail.com
18 ThS Triệu Văn Mạnh Giảng viên manhytn@gmail.com
19 BSNT Đồng Đức Hoàng Giảng viên drhoang85@gmail.com
20 BS Bùi Văn Hoàng Giảng viên bichthuy0412@gmail.com
21 BS Nguyễn Thu Huyền Giảng viên huyen3995@gmail.com
22 BS Trần Văn Học Giảng viên hoctranytn@gmail.com
23 BSNT Phạm Ngọc Linh Giảng viên dr.phamngoclinh@gmail.com
24 Bs Trần Tuấn Tú Giảng viên

trantuk41c@gmail.com

4. Lịch sử hình thành

      Bộ môn Nội được thành lập cùng với nhà trường tháng từ 9/1968.  Lúc đầu có 5 giảng viên, cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng trở nên sâu và rộng hơn. Đến nay (2016) bộ môn có 24 cán bộ tham gia giảng dạy với 3 Phó giáo sư, 3 tiến sĩ,  6 thạc sĩ, 3 bác sĩ nội trú, 6 bác sĩ đa khoa, 1 cán bộ văn phòng, Năm 2016 đang có 6 cán bộ làm nghiên cứu sinh. Cán bộ bộ môn có nhiều giảng viên kiêm nhiêm lãnh đạo các đơn vị:  2 cán bộ kiêm phó hiệu trưởng Trường đại học Y dược, 1 cán bộ kiêm phó giám đốc Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, 2 cán bộ kiêm trưởng khoa lâm sàng.

5. Hoạt động đào tạo

+ Đào tạo nội khoa cho các đối tượng đại học: Bộ môn liên tục đảm nhiệm công việc đào tạo cho sinh viên các ngành học của trường: Bác sĩ đa khoa Hệ chính quy; Hệ liên thông; Đại học dược hệ chính quy và liên thông; Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng hàm mặt. Mỗi năm đảm nhiệm công việc giảng dạy cho 47- 48 lớp với hơn 3000 sinh viên.

+  Đào tạo sau đại học:  học viên là đối tượng sau đại học được học tập chuyên ngành Nội tại bộ môn Nội bao gồm: Bác sỹ Nội trú; Cao học; Chuyên khoa cấp 1; Chuyên khoa cấp 2. Từ năm 2014 đã mở mã Nghiên cứu sinh chuyên ngành tiêu hóa. Ngoài ra còn có các lớp chuyên ngành da liễu, lao, gây mê hồi sức học chứng chỉ nội khoa tại bộ môn.  Mỗi năm có 16-18 lớp sau đại học đến học tập tại bộ môn, với số lượng học viên từ 150- 200 học viên.

+ Đào tạo liên tục cho các đối tượng y tế cơ sở thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn như trương trình thuộc dự án ADB, NUP, phát triển Bác sĩ gia đình.

+ Học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các khóa học ngắn hạn và học tập nghiên cứu sau đại học, học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt.

+ Điều trị bệnh nhân, tham gia quản lý Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên.

+ Nghiên cứu khoa học.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

       Tập thể Bộ môn Nội luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên. Hàng năm các cán bộ đều tích cực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sơ, nhiều cán bộ đã thực hiện 1 dến 2 đề tài cấp bộ, cấp đại học, các cán bộ tích cực gửi bài nghiên cứu đến các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học, một số cán bộ đã đạt giải cao trong các đợt báo cáo. 04 cán bộ đã tham gia ban chấp hành của hội chuyên ngành như Hội tim mạch Việt Nam, hội hô hấp Việt Nam, Hội khớp học Việt nam, Hội tiêu hóa Việt Nam, Hội Nội khoa Việt Nam.

       Số công trình nghiên cứu của bộ môn tăng dần, từ năm 2013 đến nay có 4 đề tài cấp đại học, 1 đề tài cấp tỉnh đã nghiệm thu. Tổng số công trình nghiên cứu trong 3 năm 2013-2016 là 55 đề tài.. Các công trình nghiên cứu đều được hội đồng khoa học đánh giá cao, các bài báo được các nhà khoa học phản biện và nhất trí cao. Cùng với nhà trường, cán bộ Bộ môn Nội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án lớn của nhà trường, cán bộ bộ môn trực tiếp làm nghiên cứu viên hoặc làm giám sát, phụ trách các nhóm nghiên cứu như Dự án “Emory- Cải thiện vi chất phụ nữ mang thai”…

7. Thành tích đã đạt được

1.            Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số này, tháng, năm của QĐ; cơ quan ban hành
2008-2009 Tập thể LĐ xuất sắc 1369/BGD-ĐT ngày 9/4/2010
2009-2010 Tập thể LĐ xuất sắc 824/QĐ-BGD-ĐT ngày 28/2/2011
2010-2011 Tập thể LĐ xuất sắc 661/QĐ – ĐHTN ngày 22/6/2012
2011-2012 Tập thể LĐ xuất sắc 963/QĐ – ĐHTN ngày 29/8/2013
2013-2014 Tập thể LĐ xuất sắc 1347/ QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2014
2014-2015 Tập thể LĐ xuất sắc Quyết định số 1024 QĐ-YD ngày 14/7/2015

  2.            Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số này, tháng, năm của QĐ; cơ quan ban hành
2005-2006 Bằng khen của bộ trưởng Bộ GD&ĐT 1846/QĐ BGD&ĐT ngày 12/4/2007
2009-2010 Bằng khen của bộ trưởng Bộ GD&ĐT 1424/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/4/2011
2011-2012 Bằng khen của bộ trưởng Bộ GD&ĐT 752/ QĐ-BGD&ĐT, ngày 27/02/2013
2015 Giấy khen của Giám đốc ĐHTN “ thành tích xuất sắc 5 năm: 2010-2015” 655/QĐ-ĐHTN, ngày 15/4/2015
2014-2015 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo 4205/QĐ-BGDĐT ngày 7/10/2015