I. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Các Chuyên Khoa

- Địa chỉ: Văn phòng Khoa Các chuyên khoa - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tầng 6 nhà 11 tầng

- Điện thoại: 02803 840559

- Email: khoacacchuyenkhoa@gmail.com

- Website: http://cck.tump.edu.vn 

- Lãnh đạo đơn vị:

PGS.TS Nguyễn Quý Thái - Trưởng khoa

 

TS Đàm Bảo Hoa - Phó Trưởng khoa

TS Nguyễn Khắc Hùng- Phó Trưởng khoa

 

II. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

- Giảng viên, cán bộ viên chức được quyền tham gia khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ khác taị Bệnh viện Trường và các cơ sở thực hành của Trường theo quy định.

- Tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác của ngành ...

III. Thông tin nhân sự: Các Bộ môn trực thuộc Khoa Các Chuyên Khoa

1. Bộ môn Y học cổ truyền:

TT Họ tên Chức vụ Email
1 Ths. Nguyễn Thị Minh Thúy Trưởng Bộ môn thuydongy@gmail.com
2 BSCKII. Trương Thị Thu Hương Phó trưởng BM  
3 Ths. Nguyễn Thị Bích Giảng viên ngocbichdy@gmail.com
4 Ths. Hoàng Văn Thắng Giảng viên  
5 Bs. Đào Thanh Hoa Giảng viên bsdhoa@gmail.com
6 Bs. Lê Thị Hải Yến Giảng viên le.yen2088@gmail.com

2. Bộ môn Da Liễu

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Nguyễn Qúy Thái Trưởng Bộ môn ngquythai@gmail.com
2 TS. Phạm Công Chính Giảng viên chinhdhytn@gmail.com
3 Ths. Phạm Thu Hiền Giảng viên hienhung18@gmail.com
4 Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài Giảng viên hoaidltn@gmail.com
5 Nguyễn Thị Nhật Lệ Giảng viên nhatle1908@gmail.com 

3. Bộ môn Lao và Bệnh phổi

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS Hoàng Hà Trưởng Bộ môn haykvn@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Trường Giang Phó trưởng BM  
3 Ths. Chu Thị Mão Giảng viên maobang62@gmail.com
4 Ths. Phương Thị Ngọc Giảng viên phuongngocyktn@gmail.com
5 Bs. Nguyễn Thị Lệ Giảng viên nguyenleytn@gmail.com
6 Bs. Hoàng Văn Lâm Giảng viên hoanglamytn@gmail.com

4. Bộ môn Tâm Thần

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Đàm Thị Bảo Hoa Trưởng Bộ môn baohoaydtn@gmail.com
2 Ths. Trịnh Quỳnh Giang Giảng viên trinhquynhgiang76@gmail.com
3 Bs. Nguyễn Đắc Vinh Giảng viên vinhydtn@gmail.com

5. Bộ môn Thần Kinh

TT Họ tên Chức vụ Email
1 BSCKII Phạm Thị Kim Dung Trưởng Bộ môn kimdungyktn@yahoo.com
2 Ths. Lê Thị Quyên Giảng viên quyen.ytk@gmail.com
3 Ths. Món Thị Uyên Hồng Giảng viên uyenhongtn@gmail.com
4 Bs. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giảng viên nguyettkdhyd@gmail.com

6. Bộ môn Truyền Nhiễm

TT Họ tên Chức vụ Email
1 Bs CKII. Dương Văn Thanh Trưởng Bộ môn thanh2619@gmail.com
2 Ths. Lê Thị Lựu Giảng viên  
3 Ths. Lương Thị Quỳnh Nga Giảng viên luongngagangthep@gmail.com

7. Bộ môn Phục Hồi Chức Năng

TT Họ Tên Chức vụ Email
1 TS. Nguyễn Phương Sinh Trưởng Bộ môn sinhnp.y@gmail.com
       
3 Ths. Trịnh Minh Phong Giảng viên minhphongphcn@gmail.com
4 Ths. Vũ Thị Tâm Giảng viên bstamphcn@gmail.com
5 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thư Giảng viên nguyenthanhthu244@gmail.com

8. Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh

TT Họ tên Chức vụ Email
1 BSCKII Hoàng Văn Tăng Trưởng Bộ môn  
2 TS. Nguyễn Trường Giang Phó trưởng BM giangxq@gmail.com
3 Bs. Lê Anh Đức Giảng viên drductn@gmail.com
4 Ths. Nguyễn Văn Kiên Giảng viên kienbgdhy@gmail.com
5 Bs. Phạm Việt Hà Giảng viên drphamha@gmail.com

9. Bộ môn Mắt

TT Họ tên Chức vụ Email
1 TS. Vũ Quang Dũng Trưởng Bộ môn vudung1957@gmail.com
2 BSCK II. Ninh Sỹ Quỳnh Phó trưởng BM nsquynhmtn@gmail.com
3 Ths. Vũ Thị Kim Liên Giảng viên vtklien2003@yahoo.com
4 Ths. Hoàng Thanh Nga Giảng viên hoangngadhy@gmail.com
5 Ths. Lương Thị Hải Hà Giảng viên haihamat@gmail.com
6 Bs. Nguyễn Thị Thanh Dung Giảng viên nguyendungytn@gmail.com

10. Bộ môn Tai Mũi Họng

TT Họ tên Chức vụ Email
1 PGS.TS Trần Duy Ninh Trưởng Bộ môn ninhenttn@yahoo.com.vn
2 TS. Nguyễn Công Hoàng Phó trưởng BM  
3 TS. Nguyễn Khắc Hùng Giảng viên hungent99@gmail.com
4 Ths. Nguyễn Lệ Thủy Giảng viên lethuyent@gmail.com
5 Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh Giảng viên ngocanh86yktn@gmail.com
6 Bs. Nguyễn Toàn Thắng Giảng viên nguyenthangent@gmail.com
       

11. Bộ môn Y Học Gia Đình

TT Họ tên Chức vụ Email
1 Ths. Lương Thị Hương Loan Trưởng Bộ môn huongloanvn@yahoo.com
       
3 Bs. Chu Thị Hương Giảng viên huongbsdktn@gmail.com

12. Bộ môn Gây Mê Hồi Sức

TT Họ tên Chức vụ Email
       
2 Bs. Đỗ Thu Trang Giảng viên dothutrang271086@gmail.com
3 Bs. Phạm Thị Lan Giảng viên drlanpham86@gmail.com
4 Bs. Lê Sáu Nguyên Giảng viên lesaunguyen@gmail.com
5 Bs. Nguyễn Thị Bạch Dương Giảng viên bachduongdhyd@gmail.com

IV. Lịch sử hình thành       

  Do yêu cầu phát triển của nhà trường và xu hướng thống nhất về quản lý trường đại học theo mô hình 3 cấp hiện nay của Đại học Thái Nguyên, Khoa Các chuyên khoa - là một đơn vị của Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên, được thành lập tháng 4 năm 2010 với 11 bộ môn, bao gồm các Bộ môn Chuyên khoa hệ Nội, Chuyên khoa hệ Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh và Phục hồi chức năng.  

      Sau 2 năm hoạt động đến tháng 5/2012, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách và phát triển thành Khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc nhà trường. Hiện tại Khoa Các Chuyên Khoa có 12 bộ môn.

V. Hoạt động đào tạo     

   - Các Bộ môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch, không để xảy ra sai sót gì. Hầu hết các cán bộ giảng đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo được giao. Các bộ môn trong khoa đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng sau: Y5 hệ chính quy, Chuyên tu hệ 4 năm, CNĐDTC, Đại học Dược hệ chính quy và chuyên tu dược, Bác sỹ RHM  hệ 6 năm, Y học dự phòng; các hệ đào tạo Sau đại học: chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và thạc sỹ ở một số chuyên nghành: CKI Da liễu, CKI ngoại, TMH, Mắt; CKII ngoại, Thạc sỹ - CKI nhi..       

- Tích cực tham gia các hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn tại Thái Nguyên cũng như ngoại tỉnh như: Mắt, YHCT, Chẩn đoán hình ảnh, Y học gia đình, Phục hồi chức năng...       

- Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, thi hết môn, không có trường hợp nào để xảy ra sai sót, đảm bảo công bằng trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tham gia quản lý sinh viên chặt chẽ trong thời gian học tập tại các bộ môn trong khoa.

- Biên soạn sách phục vụ đào tạo: 20

VI. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Chương trình đề tài NCKH đã nghiệm thu:

+ ĐT cấp Bộ và tương đương: 08

+ ĐT cấp cơ sở: 132 - Bài báo khoa học đã công bố: 171 (trong và ngoài nước)

- Các giải thưởng về khoa học:

+ Giải Nhì “Hội thi sáng tạo kỹ thuật Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên” lần thứ VII, năm 2014 (Nguyễn Qúy Thái, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Minh Thúy).

+ 01 Đề tài đạt giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo trẻ lần thứ VII năm 2015” tỉnh Thái Nguyên (Hoàng Thanh Nga).

+ 01 Đề tài đạt giải nhì cuộc thi “Hội thi sáng tạo trẻ lần thứ VIII vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên năm 2016”.

+ 01 Đề tài đạt giải nhì tại hội nghị khoa học công nghệ và tuổi trẻ các trường ĐH Y Dược toàn quốc lần thứ XVIII (Vũ Thị Tâm)

+ 01 Đề tài đạt giải nhì tại hội nghị khoa học công nghệ và tuổi trẻ các trường ĐH Y Dược toàn quốc lần thứ XVII (Nguyễn Thị Thu Hoài)

+ 01 Đề tài đạt giải ba hội thi “Sáng tạo trẻ lần thứ XIII năm 2016” tại Thái Nguyên (Nguyễn Thị Thu Hoài).

+ 01 Đề tài đạt giải C lĩnh vực khoa học Y Dược tại hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2014 (Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Công Chính).

V. Thành tích đã đạt được: Thành tích của Khoa (từ khi thành lập đến nay)

1. Thành tích về thi đua/khen thưởng:

* Tập thể:

- Công đoàn Khoa được tặng Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên năm học 2010 - 2011.

- Tập thể LĐXS năm học 2011 - 2012.

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm học 2011 - 2012.

- Giấy khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011” của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Đại học Y Dược

– ĐH Thái Nguyên. - Chi bộ Khoa được tặng Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược (năm 2011).

- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015” của Ban chấp hành công đoàn ĐH Thái Nguyên

- Tập thể LĐXS năm học 2014 – 2015.

- Giấy khen “Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015” của Ban chấp hành Đảng Bộ Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên.

* Cá nhân:

- Danh hiệu thầy thuốc ưu tú: 04

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 01

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 05

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 05

- Bằng khen của Giám đốc ĐHTN: 15

- Khen thưởng khác ( Đảng, đoàn thể…. ): 07

- Huân chương lao động hạng 3: 01