I. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Điều dưỡng

- Địa chỉ: Văn phòng Khoa Điều dưỡng  - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803. 840.339

- Email: thuylinhyk@yahoo.com.vn

- Website: http://dieuduong.tump.edu.vn 

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

 

ThS Nông Phương Mai - Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0988.520.079

Email: nongphuongmaidhyd@gmail.com

 

ThS Phùng Văn Lợi - Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0915.416.990

Email: phungloiyk@gmail.com

 

TS Vi Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0912.371.614 

Email: thuyvi2006yk@yahoo.com

 1.1. Văn phòng khoa

- CN. Nguyễn Thị Thùy Linh

- Điện thoại: 0973.401.507

- Email: thuylinhyk@yahoo.com.vn

II. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý sinh viên trong khoa.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo, chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng với nghiên cứu khoa học.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập tại phòng thực hành, bệnh viện, cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

- Giảng viên, kỹ thuật viên thuộc Khoa được quyền tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh và cung cấp dịch vụ khác tạị Bệnh viện Trường và các cơ sở thực hành của Trường theo quy định.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể khác do Nhà trường và Đại học Thái Nguyên phát động.

III. Thông tin nhân sự: Các Bộ môn trực thuộc Khoa Điều dưỡng

1. Bộ môn Điều dưỡng cơ bản:

 

TT Họ và tên Chức vụ Email
  Nông Phương Mai Trưởng Bộ môn nongphuongmaidhyd@gmail.com
  Hoàng Thị Mai Nga Giảng viên maingavn@gmail.com
  Lương Thị Hoa Giảng viên luongphuonghoa@gmail.com
  Lưu Thị Ánh Tuyết Giảng viên luuanhtuyet0409@gmail.com
  Phạm Thị Oanh Kỹ thuật viên maioanhddcb@gmail.com
  Nguyễn Thị Hiền Kỹ thuật viên  
  Hoàng Thị Hồng Phương Kỹ thuật viên  
  Phạm Thị Ánh Kỹ thuật viên  
  Hoàng Thị Phượng Y công  

2. Bộ môn Huấn Luyện Kỹ năng

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Ts. Vi Thị Thanh Thủy Trưởng Bộ môn thuyvi2006yk@yahoo.com
2 Ths. Nguyễn Ngọc Hà Giảng viên hanguyen.tnnf@gmail.com
3 Ths. Bùi Thị Hợi Giảng viên buithihoiyk@yahoo.com
4 CN. Nguyễn Thu Hà Kỹ thuật viên  
5 Bùi Thị Hương Trà Y công  


3. Bộ môn Quản lý Điều dưỡng

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Ths. Định Ngọc Thành Trưởng Bộ môn thanhqldd2008@yahoo.com
2 Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương Giảng viên  


4. Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng

TT Họ và tên Chức vụ Email
  TS Vi Thị Thanh Thủy Trưởng Bộ môn thuyvi2006yk@yahoo.com
  Ths. Đỗ Thị Lệ Hằng Giảng viên thuybinhtn@yahoo.com
  Ths. Hoàng Trung Kiên Giảng viên trungkiendhytn@gmail.com
  Phạm Tuấn Vũ Giảng viên tuanvuls2511@gmail.com

5. Bộ môn Điều dưỡng Tâm thần

TT Họ và tên Chức vụ Email
1  Hoàng Minh Hương Trưởng Bộ môn minhhuongdd@yahoo.com.vn
2  Ngô Xuân Long Giảng viên xuanlongyk@yahoo.com
3 Triệu Văn Nhật Giảng viên Nhathoang2601@gmail.com

6. Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Ths. Phùng Văn Lợi Trưởng Bộ môn phungloiyk@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Ngọc Huyền Phó trưởng Bộ môn ngochuyenddlsyk@gmail.com
3 Ths. Nguyễn Văn Giang Giảng viên vangiangddls@gmail.com
4 Ths. Đào Trọng Quân Giảng viên daotrongquan87@gmail.com
5 Ths. Trần Anh Vũ Giảng viên tranvudhyk@gmail.com
6 CN. Đào Tiến Thịnh Giảng viên tienthinh0407@yahoo.com
7 CN. La Văn Luân Giảng viên luanlavan@gmail.com
8 CN. Lê Thị Vân Giảng viên levanddls@gmail.com
9 CN. Đoàn Thị Nga Giảng viên ngamoonyk@gmail.com
10 CN. Nguyễn Thị Hoài Giảng viên nguyenhoaiddls@gmail.com7. Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ và trẻ em

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Ths. Đoàn Thị Huệ Trưởng Bộ môn thaihuebinh76@yahoo.com.vn
2 Ths. Ngô Thị Vân Huyền Giảng viên vanhuyen79@yahoo.com.vn
3 Ths. Lê Thị Bích Ngọc Giảng viên ngoclevn@yahoo.com
4 CN. Nguyễn Thị Tú Ngọc Giảng viên lemontree_tn@yahoo.com
5 CN. Nguyễn Thị Sơn Giảng viên nguyensondhyk@gmail.com
6 CN. Trần Lệ Thu Giảng viên lethu1801@gmail.com
7 CN. Phạm Thị Thảo Giảng viên phamthao04091991@gmail.com
8 CN. Nguyễn Thu Trang Giảng viên trangthuddls@gmail.comIV. Lịch sử hình thành

Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Y - Dược được thành lập theo Quyết định số 689/QĐ-TCCB, ngày 02/10/2007 của Đại học Thái Nguyên.

            Khoa Điều dưỡng có 7 bộ môn trực thuộc:

1. Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

2. Bộ môn Huấn luyện kỹ năng Y khoa

3. Bộ môn Quản lý Điều dưỡng

 4. Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng

 5. Bộ môn Điều dưỡng Tâm thần

6. Bộ môn Điều dưỡng Người trưởng thành

7. Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ và trẻ em

       Hiện tại, Khoa có 41 cán bộ viên chức, trong đó có 01 tiến sỹ, 21 thạc sỹ, 12 cử nhân (Hiện có 05 cán bộ đang học Thạc sĩ ), 02 ĐD TH, 01 y công.

V. Hoạt động đào tạo

       Các Bộ môn trong khoa Điều dưỡng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch được Nhà trường giao. Hầu hết các cán bộ giảng đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo được giao. Các bộ môn trong khoa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng sinh viên Y, sinh viên Điều dưỡng.

       Tích cực tham gia các hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn tại Thái Nguyên cũng như ngoại tỉnh như: chứng chỉ quản lý Điều dưỡng; chứng chỉ Hồi sức cấp cứu.

       Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra định kỳ, thi kết thúc học phần. Tham gia quản lý sinh viên chặt chẽ trong thời gian học tập tại các bộ môn trong khoa.

       Tích cực biên soạn giáo trình phục vụ công tác đào tạo.

VI. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Chương trình đề tài NCKH đã nghiệm thu:

+ ĐT cấp Bộ: 02

+ ĐT cấp Đại học: 02

+ ĐT cấp cơ sở:  60

- Bài báo khoa học đã công bố:  60 bài báo đã được đăng trong đó có 5 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế.

V. Thành tích đã đạt được: Thành tích của Khoa (từ khi thành lập đến nay)

Từ năm 2008 đến 2011, Khoa Điều dưỡng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể văn hóa”.

Năm 2012, Khoa đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Tập thể văn hóa” đồng thời được nhận Bằng khen của Bộ Y tế vì “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2011 – 2012”.

Năm 2014 đến 2016, Khoa liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Tập thể văn hóa” đồng thời được nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.