1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

- Địa chỉ: Tầng 7, nhà điều hành 11 tầng, trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02803.655.017

- Website: http://khcb.tump.edu.vn 

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

 

 

TS Nguyễn Thu Hiền - Trưởng khoa

TS Nguyễn Xuân Hòa - Phó trưởng khoa

ThS Nguyễn Thị Tân Tiến - Phó trưởng khoa

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản có 54 cán bộ viên chức, người lao động. Khoa là một trong 11 khoa của Nhà trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học/học phần thuộc khối kiến thức khoa học cơ bản trong 04 kỳ đầu cho sinh viên thuộc các chuyên ngành BSĐK, DSĐH, CNĐD, YHDP, RHM, hệ đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển.. Ngoài ra các bộ môn Toán – Tin, Ngoại ngữ, Lý luận chính trị còn tham gia giảng dạy cho các học viên sau đại học.

2.2. Nhiệm vụ

- Quản lý cán bộ công chức và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.

- Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy định của nhà trường.

3. Thông tin nhân sự

3.1. Bộ môn Toán - Tin

 

HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
Trương Thị Hồng Thúy Phó trưởng Bộ môn truonghongthuyyktn@gmail.com
Nguyễn Thị Tân Tiến Giảng viên tantienyk@gmail.com
Đỗ Thị Phương Quỳnh Giảng viên phuongquynhtn@gmail.com
Lê Thị Huyền My Giảng viên lehuyenmy89@gmail.com
Đỗ Hồng Nga Giảng viên dhnga81@gmail.com
Vũ Anh Tuấn Giảng viên tuanva1980@gmail.com
Hà Thị Hằng Giảng viên hahang.tn@gmail.com
Lê Thị Oanh Kỹ thuật viên oanhictu@gmail.com
Bế Thùy Linh chuyên viên văn phòng Khoa thuylinh0301gmail.com

3.2. Bộ môn Lý – lý sinh y học

 

Họ tên Chức vụ Email
Nguyễn Xuân Hòa Trưởng Bộ môn  
Nguyễn Quang Đông  Giảng viên  
ĐẶng Văn Thành  Giảng viên  
Vũ Thị Thúy  Giảng viên  
Trịnh Thị Thu Hiền  Kỹ thuật viên  
Nông Thu Hương  Kỹ thuật viên  

3.3. Bộ môn Hóa học

Họ Tên Chức vụ Email
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trưởng Bộ môn tuyetdhyktn@gmail.com
Nguyễn Văn Quế Phó trưởng Bộ môn que.hoa.dhyktn@gmail.com
Nguyễn Ngọc Minh  Giảng viên ngocminhtn86@gmail.com
Lê Thị Giang  Giảng viên giangtrhanoi@gmail.com
Nguyễn Thị Mỹ Ninh  Giảng viên ninhmtn@gmail.com
Trần Thị Quý  Kỹ thuật viên  
Đàm thị Chung Thủy  Kỹ thuật viên damchungthuy@gmail.com
Lê Thị Lệ Hồng  Kỹ thuật viên lehongdhy@gmail.com
Nguyễn Thị Quỳnh Trang    
Trương Thị Hồng Hạnh  Kỹ thuật viên  

 3.4. Bộ môn Sinh học

Họ Tên chức vụ Email
Nguyễn Thu Hiền Trưởng bộ môn thuhien.yktn@yahoo.com
Bùi Thị Hà  Giảng viên buihayk@gmail.com
Ngô Thị Thúy Ngân  Giảng viên ngansinhydtn@gmail.com
Nguyễn Thu Giang  Giảng viên giangsinhydtn@gmail.com
Phó Thị Thúy Hằng  Giảng viên phohang2011@gmail.com
Vũ Thị Như Trang  Giảng viên nhutrang.dhyktn@gmail.com
Lã Duy Anh  Giảng viên laduyanh@gmail.com
Nguyễn Huy Hoàng  Giảng viên huyhoangytn@gmail.com
Đặng Thanh Mai  Kỹ thuật viên dangthanhmai376@gmail.com
Nguyễn Thị Mão  Kỹ thuật viên  
Phạm Thị Tuyết Mai  Kỹ thuật viên  
     

 
 3.5. Bộ môn Ngoại ngữ

Họ tên Chức vụ Email
Nguyễn Thị Thanh Hồng Trưởng bộ môn thanhhongmf@gmail.com
Triệu Thành Nam giáo vụ bộ môn tr.thanhnam@gmail.com
Nguyễn Khánh Ly Giảng viên khanhlydhyd@gmail.com
Trần Thị Quỳnh Anh Giảng viên quynhanhdhyk@gmail.com
Nguyễn quỳnh Trang Giảng viên trangthpttn@gmail.com
Vũ Thi Hảo Giảng viên vuthihaodhktcn@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên nguyennhungdhtn@gmail.com

3.6. Bộ môn Lý luận chính trị

Họ tên Chức vụ Email
Hứa Thanh Bình Trưởng Bộ môn binhytn@gmail.com
Thân Thị Thu Ngân Giảng viên thanthungan@gmail.com
Chu Tuấn Anh Giảng viên tuananhyktn@gmail.com
Đinh Thị Giang Giảng viên giangdhytn@gmail.com
Trần thị Thanh Thủy Giảng viên thanhthuy.tran267@gmail.com
Trần Công Dương Giảng viên tranduongtn84@gmail.com
Đỗ Thị Nhường Giảng viên nhuongydtn@gmail.com

3.7. Bộ môn Giáo dục thể chất

Họ tên Chức vụ Email
Lương Thị Lưu Trưởng Bộ môn luuhungtn@gmail.com
Hoàng Duy Tường Giảng viên duytuong.sport@gmail.com
Trịnh Quý Khánh Giảng viên khanh195th@gmail.com
Nguyễn Thanh Tùng Giảng viên tungjokovic@gmail.com

4. Lịch sử hình thành

Khoa Khoa học cơ bản tiền thân là khối khoa học cơ bản ra đời cùng với sự thành lập của Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi năm 1968. Từ năm 1994 đến năm 2005, khối khoa học cơ bản của trường được sát nhập về Đại học Thái Nguyên. Đến tháng 5 năm 2006, khoa Khoa học cơ bản được tái thành lập. Hiện nay khoa gồm 7 bộ môn: Toán - Tin, Lý - Lý sinh y học, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Lý luận Chính trị, Giáo dục thể chất. Về tổ chức đoàn thể khoa gồm 01 Chi bộ, 01 Công đoàn bộ phận, 01 Chi đoàn. Hiện tại, khoa đang có 8 TS, 6 NCS, 38 ThS, 4 CN và 9 KTV được đào tạo từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước.

         Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, toàn thể các cán bộ viên chức trong Khoa không ngừng phấn nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia nhiên cứu khoa học, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội khác và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

5. Hoạt động đào tạo

Giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức khoa học cơ bản trong 04 kỳ đầu cho sinh viên thuộc các ngành BSĐK, DSĐH, CNĐD, YHDP, RHM, hệ đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Giảng dạy các học phần Tiếng Anh, Tin học ứng dụng, Triết học cho các học viên sau đại học.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

          Các đề tài nghiên cứu chủ yếu hướng vào nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu giáo dục, nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật hoá, lý sinh y học trong kiểm nghiệm dược phẩm, độc chất, nghiên cứu các hợp chất tự nhiên trong nước cũng như kết hợp nghiên cứu ở nước ngoài, nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

7. Thành tích đã đạt được

Chi bộ, Khoa, Công đoàn khoa Khoa học cơ bản được nhận nhiều giấy khen tặng của Đảng ủy, BCH Công đoàn Đại học Thái nguyên.Cụ thể như sau:

- Chi bộ có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008 của Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y – Dược.

- Chi bộ có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 của Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y – Dược.

- Công đoàn bộ phận khoa Khoa học cơ bản đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2010 – 2011 của BCH Công đoàn Đại học Thái nguyên

          Ngoài ra, rất nhiều cá nhân được nhận kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên.