1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng CTHSSV

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 11 tầng

- Điện thoại: 02803.854503 hoặc 02803840060

- Email: pcthssvdhydtn@gmail.com.

- Website: http://hssv.tump.edu.vn 

- Thông tin lãnh đạo đơn vị :

   

Ths Lê Ngọc Uyển - Trưởng phòng

   
 

Ts Trần Bảo Ngọc - Phó Trưởng phòng

 

Ts Lê Thị Lựu - Phó Trưởng phòng

 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng:

Công tác quản lý học sinh sinh viên Là một nhiệm vụ quan trọng, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, quản lý tốt học sinh sinh viên nội - ngoại trú, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

2.2 nhiệm vụ:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức trong HSSV

- Tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban giám hiệu tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương chính sách của Nhà nước, địa phương, ngành, nhà trường cho học sinh sinh viên. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường tổ chức giáo dục tư tưởng, Y đức, truyền thống, nếp sống,…cho học sinh sinh viên.

- Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua rèn luyện trong HSSV, các phong trào hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm công dân, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội…1.3. Giáo dục cho HSSV về truyền thống của Trường, của Ngành và tham gia phát triển Đảng trong HSSV.

Công tác học sinh sinh viên:

- Tổ chức quản lý, thực hiện các chế độ chính sách (học bổng, học phí, tín dụng…) cho HSSV theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc thực hiện chương trình, quy chế học tập, trực tiếp đánh giá điểm rèn luyện, phối hợp để phân loại, xếp hạng HSSV khi kết thúc học kỳ, năm học, tốt nghiệp.

- Phối hợp với các phòng có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho học sinh sinh viên như chuyển trường, chuyển ngành, thư tín, xác nhận…

-  Phối hợp với các phòng để quản lý và tổ chức phát văn bằng tốt nghiệp Đại học và dưới đại học cho những người được nhà trường đào tạo khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ giáo dục & đào tạo và Bộ Y tế.

- Tổ chức quản lý tốt HSSV nội trú và ký túc xá của Nhà Trường.

- Phối hợp với Địa phương để tổ chức quản lý tốt học sinh ngoại trú theo quy định hiện hành của Bộ và tỉnh Thái Nguyên.

- Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu về công tác học sinh sinh viên.

- Tư vấn cho HSSV tốt nghiệp được đi làm theo đúng ngành, nghề đào tạo.

Đảm bảo trật tự an toàn trong trường:

- Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan để bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn Nhà trường; xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo loạn.

- Phối hợp với chính quyền, Công an và nhân dân địa phương nơi trường đóng trong công tác bảo vệ cơ sở vật chất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.3.3. Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Xây dựng nội quy, quy định, chế độ về công tác bảo vệ cơ quan, quản lý việc đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng do Hiệu trưởng giao cụ thể khác.

3. Thông tin nhân sự

TT Họ và tên Điện thoại Email
1. Nguyễn Tiến Dũng 0913516863 dung681@yahoo.com
2. Lê Ngọc Uyển 0915531664 uyen.rhm@gmail.com
3. Trần Bảo Ngọc 0912232902 ngoctranbao72@gmail.com
4. Lê Thị Lựu 0975818099 lethiluuyktn@gmail.com
5. Lê Quang Thuận 0972633883  
6. Tô Thị Thúy Ngân 0917287766 thuyngandhyd@gmail.com
7. Đào Thị Thanh Huyền 0912661444 thanhhuyen.hssv@gmail.com
8. Phan Thị Kim Huệ 0912851284 phankimhue.dhydtn@gmail.com
9. Hà Thị Trưng 0943253178 hathitrung.dhydtn@gmail.com
10. Lê Quang Huy 01696999359 lequanghuy040991@gmail.com
11. Lê Thúy Châm 0978579616 thuychamdhyd@gmail.com
12. Nguyễn Viết Thịnh 0978693515 thinhdhytn@gmail.com
13. Nguyễn Viết Khiêm 01677907486  
14. Hoàng Văn Biên 0986516841  
15. Trần Đức Bình 0914300366  
16. Lục Văn Thắng 01688947322  
17. Nguyễn Xuân Hoàn 0972071782  
18. Lê Minh Thắng 0975109186  
19. Nguyễn Thanh Sơn 01668377682  
20. Lê Nguyên Thái 0915459469  
21. Dương Đức Tự 0982885833  
22. Nguyễn Đức Duy 0965210986  
23. Lại Văn Tú 0985511507  

 

4. Lịch sử hình thành 

- Năm 1968 phân hiệu Đại học Y khoa miền núi được thành lập, công tác quản lý học sinh sinh viên được gắn liền với công tác quản lý cán bộ của trường, gọi là phòng tổ chức cán bộ - quản lý học sinh.

- Năm 1973 bộ phận quản lý học sinh được tách ra và sáp nhập với bộ phận giáo vụ và có tên là phòng giáo vụ- quản lý học sinh.

- Năm 1984 bộ phận quản lý học sinh được tách ra và có tên : phòng quản lý sinh viên.

- Năm 1997 đến nay: thực hiện quyết định số 153/GD-TCCB ngày 22/10/1997 của Đại học Thái Nguyên về việc sáp nhập 3 bộ phận: Quản lý, tư vấnsinh viên, bảo vệ và quản lý khu nội trú thành phòng công tác chính trị học sinh sinh viên .

- Tháng tư năm 2006 Giám đốc Đại học Thái Nguyên có quyết định đổi tên phòng công tác chính trị học sinh sinh viên thành phòng công tác học sinh sinh viênvới chức năng nhiệm vụ sau:

        . Quản lý mọi mặt công tác học sinh sinh viên

        . Đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự trị an

        . Quản lý khu nội trú và học sinh sinh viên ở nội ngoại trú

5. Thành tích đạt được: 

5.1. Tập thể:

    - Năm 2003 được Thủ tướng chính  phủ tặng bằng khen.

    - Năm 2000, 2001, 2005 được Bộ GD & ĐT tặng bằng khen.

    - Năm 2002 được Bộ Y tế tặng bằng khen.

    - Năm 1996, năm 2001 được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen.

    - Năm 1984, 1986, 1987, 1988, 2005 được công an tỉnh tặng bằng khen.

    - Năm 1992, 1995, 1996, 1997, 2004 được công an tỉnh Bắc Thái và công an tỉnh

Thái Nguyên tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

    - Hàng năm đều đạt tổ lao động giỏi, tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2008 Phòng giành danh hiệu đơn vị xuất sắc, được Đại học Thái nguyên tặng giấy khen

    - Tháng 01 năm 2006 Được Bộ công an tặng bằng khen cho Cán bộ viên chức và HSSV Nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2005.

- Tháng 01 năm 2007 Được Bộ công an tặng bằng khen cho Cán bộ viên chức và HSSV Nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2006.

- Tháng 8 năm 2007 được Uỷ Ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho Cán bộ viên chức và HSSV Nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2006.

- Tháng 2 năm 2008 Bộ công an tặng cờ thi đua cho CBVC, HSSV đã có thành tích xuất sắc trong trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc Năm 2007.

- Tháng 12 năm 2008 Bộ Trưởng Bộ công an tặng Bằng khen cho CB,Giáo viên, HSSV trường Đại học Y khoa  đã có thành tích xuất sắc trong trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc Năm 2008.

- Ngày 03 Tháng 11 năm 2009 Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho CB, Giáo viên, HSSV trường Đại học Y Dược đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện thông tư liên tịch số 10/2002/TTLT/BCA-BGD&ĐT và quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND về quy chế quản lý học sinh sinh viên ngoại trú.

- Tháng 12 năm 2009 Bộ Trưởng Bộ công an tặng Bằng khen cho CB,Giáo viên, HSSV trường Đại học Y Dược đã có thành tích xuất sắc trong trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc Năm 2008.

- Ngày 27 Tháng 7 năm 2010 Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

- Tháng 12 năm 2010 Bộ Trưởng Bộ công an tặng Bằng khen cho CB,Giáo viên, HSSV trường Đại học Y Dược đã có thành tích xuất sắc trong trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc Năm 2010.

5.2. Cá nhân: Nhiều cá nhân được Chính phủ, các Bộ, các Ngành tặng bằng khen