Tin tức nổi bật:
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thống nhất kế hoạch triển khai giảng dạy và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (Ngày 28.3.2020) 29/03/2020 10:17:57
Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ XII 29/03/2020 09:48:54
Kết luận cuộc họp về việc thống nhất kế hoạch giảng dạy và tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 29/03/2020 09:15:10
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC hạng II 26/03/2020 14:35:27
Kế hoạch phổ biến triết lý giáo dục Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN năm 2020 26/03/2020 14:30:05
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 (đợt 1) 24/03/2020 16:48:18
Hội thi Công nghệ thông tin năm 2020 24/03/2020 14:34:46
Website cá nhân 23/03/2020 08:21:25
Thông báo thử việc LĐHĐ tới bà Đỗ Thị Kiều Anh tại P.KHTC 17/03/2020 09:43:59
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn LĐHĐ đợt 1, năm 2020 17/03/2020 09:43:31
Thay đổi ngày tổ chức hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp 2020 17/03/2020 09:36:51
Đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Lào Cai 17/03/2020 09:34:37
Đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn 17/03/2020 09:31:45
Triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19 16/03/2020 08:41:45
Thông báo thay đổi ngày tổ chức hội thảo phòng chống ung thư TP Hải Phòng lần thứ V 16/03/2020 07:45:54