Thứ 5, ngày 23/02/2017
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của trường Đại học Y - Dược 17/02/2017 16:03:54
Thông báo về việc Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017” 16/02/2017 13:44:56
Đánh giá xếp loại tháng 1/2017 16/02/2017 09:20:44
Thông báo về học bổng Australia 15/02/2017 10:44:48
Thông tin luận án của NCS. Chu Hồng Thắng 13/02/2017 11:02:14
Công khai tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 06/02/2017 13:20:50
Thông báo về việc phúc khảo kì thi Tiếng Anh trình độ A2 đợt 1 năm 2017 20/01/2017 09:51:46
Thông báo học bổng chính phủ 18/01/2017 14:13:37
Lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 18/01/2017 09:54:10
Quyết định về tổ chức khảo sát nhà sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại Học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 13/01/2017 07:41:41
Lịch thi tiếng Anh trình độ A2 đợt 1 năm 2017 12/01/2017 12:50:11
Kế hoạch tổ chức chương trình “I’m a Tumper – Tôi là sinh viên Y Dược” 06/01/2017 13:31:47
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017) 06/01/2017 13:30:11
Kế hoạch tổ chức hội thi nấu ăn Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017 06/01/2017 08:29:43
Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc - chất lượng” năm học 2016 - 2017 06/01/2017 08:27:54