Tin tức nổi bật:
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh trình độ đào tạo Đại học năm 2022 08/08/2022 15:46:57
Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học HKI năm học 2022-2023 05/08/2022 09:54:46
Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với học sinh bồi dưỡng dự bị đại học tuyển sinh các ngành trình độ đại học năm 2022 04/08/2022 09:55:16
Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022 04/08/2022 09:53:07
Thông báo lập dự trù hoàng hóa, vật tư, hóa chất , sinh vật phẩm năm học 2022-2023 03/08/2022 16:04:09
Thông báo Khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Siêu âm sản phụ khoa cơ bản' 29/07/2022 11:02:48
Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên Tổ chức Hội nghị Đối thoại Người học - Nhà trường năm 2022 29/07/2022 08:42:40
Ban hành quy định Đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, LĐHĐ để xét hưởng thu nhập tăng thêm hằng tháng 28/07/2022 13:56:13
Mời tham dự khóa học “Vai trò của siêu âm trong cấp cứu và đau bụng cấp” 26/07/2022 08:52:54
Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 21/07/2022 17:51:59
Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường 21/07/2022 17:51:48
Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do ĐHQG Hà Nội tổ chức 21/07/2022 17:45:11
Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2022 15/07/2022 14:55:23
Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022 11/07/2022 15:42:20
Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022 11/07/2022 15:11:56