Thứ 3, ngày 18/06/2019
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thông báo Ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn 'Siêu âm tổng quát' 14/06/2019 16:30:37
Thông báo Ban hành Chương trình đào tạo 'Định hướng chuyên khoa Da liễu' 14/06/2019 16:30:26
Thông báo Ban hành Chương trình đào tạo "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" 14/06/2019 16:24:07
Thông báo Rà soát và phát triển chương trình các khóa đào tạo liên tục 14/06/2019 16:10:27
Thông tin luận án của NCS Lê Quốc Tuấn 10/06/2019 10:15:56
Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Kiều Giang 03/06/2019 10:26:32
Giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần ngành Điều dưỡng 31/05/2019 17:17:50
Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa công khai quyết toán thu chi 2017 - 2018 31/05/2019 10:03:39
Cung cấp thông tin thực trạng sử dụng phần mềm IU 20/05/2019 15:45:58
Thông báo lập dự trù năm học 2019-2020 20/05/2019 08:11:07
Ban hành quy định hoạt động đào tạo liên tục của Trường ĐHYD, ĐHTN 17/05/2019 16:14:20
Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ" của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên 17/05/2019 14:12:21
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 14/05/2019 15:34:12
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn LĐHĐ đợt 1, năm 2019 10/05/2019 14:27:22
Thông báo tuyển thẳng các đối tượng Thí sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Olympic Quốc tế 2019 10/05/2019 08:14:39