Câu lạc bộ Cựu sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (TUMP Alumni) là nơi duy trì kết nối giữa TUMP và các cựu sinh viên của nhà trường. TUMP Alumni cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho các cựu sinh viên để kết nối lại với bạn bè và thầy cô giáo và nhân viên của TUMP cũ cũng như để mọi người tìm thấy những cơ hội hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin công việc và trải nghiệm chuộc sống.

Cộng đồng TUMP Alumni hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các cựu sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (tất cả hệ đào tạo, bậc đào tạo, từ các đơn vị sáp nhập trong quá khứ), với phương châm hoạt động:

- Khơi gợi lòng tự hào là cựu sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên;

- Thành viên tham gia có thêm cơ hội thể hiện đam mê của cá nhân: cơ hội mở rộng đối tác, cơ hội việc làm, cơ hội chia sẻ với mọi người, tham gia công tác từ thiện xã hội, hoạt động xã hội,… các hoạt động theo sở thích cá nhân;

- Đóng góp cho sự phát triển của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên;

Ai sẽ là thành viên của TUMP Alumni: Tất cả các sinh viên từng tốt nghiệp (bác sĩ, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, BSCKI, BSCKII, BSNT) của nhà trường từ khi thành lập trường đến nay.

Tất cả đều chung một mục tiêu: Vì sự lớn mạnh và phát triển bền vững của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Nhằm tạo điều kiện kết nối giữa nhà trường và các cựu sinh viên; năm 2020, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã chính thức thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên Trường gồm 13 đồng chí trong đó:

PGS.TS. Trần Đức Quý, Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại, cựu sinh viên Khóa 9: Trưởng ban liên lạc.

PGS.TS. Trần Bảo Ngọc, Phó trưởng phụ trách phòng CT HSSV: Phó ban liên lạc

TS. Nguyễn Quang Mạnh, Trưởng phòng TTKT&ĐBCLGD: Phó ban liên lạc

Chi tiết liên hệ:

Email: bllcuusv@tnmc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/CLB-C%E1%BB%B1u-sinh-vi%C3%AAn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%90H-Y-D%C6%B0%E1%BB%A3c-Th%C3%A1i-Nguy%C3%AAn-105360258312218/?ref=pages_you_manage

 QĐ thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên;