Sáng ngày 26/01/2018 đoàn Cựu chiến binh Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã khởi hành đi thăm lại các chiến trường xưa tại Tuyên Quang, Hà Giang, thăm Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên. Thành phần đoàn gồm 14 hội viên do đ/c Hoàng Hà làm Trưởng đoàn. Qua chuyến đi của các thành viên Cựu chiến binh đã ôn lại  những công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thăm viếng Ngĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, thăm các cao điểm oanh liệt của chiến trường xưa. Chuyến đi  kết thúc trong không khí  ấm tình đồng chí, giữ vững phát huy bản chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi.

Đoàn CCB Đại học Y Dược thăm viếng Nghĩa trang Vị Xuyên

Đoàn CCB Đại học Y Dược thăm viếng Cao điểm 468  (xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) 

Đồng chí Hoàng Hà, Trưởng đoàn thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên

Tác giả: Hoàng Hà