Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Dực - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Đặng Kim Vui - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; các đồng chí là đại biểu đại diện Ban Thường vụ, Ban Chi ủy của các Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị trong và ngoài Đại học Thái Nguyên cùng với 169 đại biểu thay mặt cho 832 Đảng viên thuộc 43 chi bộ, đại diện cho trí tuệ của toàn Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XV, phân tích những ưu, khuyết điểm, xác định nguyên nhân của những thành tích và tồn tại, đồng thời trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới (2015-2020); đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V; bầu Ban Chấp hành mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V. 

Thay mặt BCH Đảng bộ khóa XV, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm đề ra đối với tập thể Đảng bộ khóa mới là: Phát triển nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; gắn phát triển quy mô một cách hợp lý với việc nâng cao chất lượng đào tạo; chất lượng đào tạo được nâng cao một cách toàn diện gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực y dược chất lượng cao phục vụ sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.Từ mục tiêu này, Đại hội đã thông qua những chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực công tác.

 Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng viên đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình đại hội XII của Đảng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V. Bản góp ý với nhiều ý kiến tâm huyết và trí tuệ, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, đảng viên và sinh viên trong Trường đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Trường Đại học Y - Dược trong giai đoạn mới. Với tinh thần xây dựng, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và đổi mới, Đảng bộ quyết tâm nêu cao vai trò lãnh đạo, động viên toàn thể đảng viên, CBVC, NLĐ và người học trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt bậc, phát huy những thành tích đã đạt được, nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ 2010-2015, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XVI đề ra. 

 


Thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 15 đồng chí, bao gồm:

1. Đ/c Nguyễn Văn Sơn
9. Đ/c Lê Ngọc Uyển 
2. Đ/c Trịnh Xuân Tráng
10. Đ/c Trần Văn Tuấn
3. Đ/c Trần Đức Quý
11. Đ/c Trịnh Văn Hùng
4. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng
12. Đ/c Nguyễn Đắc Trung
5. Đ/c Trịnh Xuân Đàn 
13. Đ/c Vũ Thị Hồng Anh 
6. Đ/c Nguyễn Vũ Phương
14. Đ/c Bùi Thanh Thủy
7. Đ/c Dương Hồng Thái
15. Đ/c Nguyễn Quang Đông
8. Đ/c Hoàng Tiến Công
 
Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt

Đồng thời, Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu ra 53 đồng chí đại biểu chính thức cùng 02 đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên đầu tiên và tín nhiệm bầu các đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm UBKT, kết quả như sau:

1.     Đ/c Nguyễn Văn Sơn        - Bí thư Đảng ủy

2.     Đ/c Trịnh Xuân Tráng            - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT

3.     Đ/c Trần Đức Quý            - Ủy viên Ban Thường vụ

4.     Đ/c Trịnh Xuân Đàn         - Ủy viên Ban Thường vụ

5.     Đ/c Nguyễn Tiến Dũng     - Ủy viên Ban Thường vụ

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược đã kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan phấn khởi của toàn thể đại biểu. Thay mặt cho tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã cảm ơn sự đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của toàn thể đại biểu đại hội và khẳng định sẽ đoàn kết, nhất trí cùng các đồng chí trong BCH thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.