THÔNG BÁO

   Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách ứng viên trúng tuyển đợt tuyển dụng lao động đồng năm 2016 như sau:

 

STT Họ và tên Đơn vị Vị trí Ghi chú
1 Nguyễn Đắc Tâm Phòng CNTT-TV Chuyên viên  
2 Lại Văn Tiến Phòng Quản trị- Phục vụ Chuyên viên  
3 Ngô Việt Thành Khoa Răng hàm mặt Giảng viên  
4 Hà Hương Quỳnh Khoa Răng hàm mặt Giảng viên  
5 Phùng Thủy Tiên Khoa Răng hàm mặt Giảng viên  
6 Doãn Thùy Dung Bộ môn Ký sinh trùng Giảng viên  
7 Nguyễn Đức Thắng Bộ môn GPB-UTH Giảng viên  
8 Tạ Thị Quỳnh Giao Bộ môn Mô-Phôi thai Giảng viên  
9 Nguyễn Thị Hiền Bộ môn Y học gia đình Giảng viên  

Nhà Trường yêu cầu các ứng viên đúng 8h ngày 29/12/2016 có mặt tại Phòng Hành chính - Tổ chức (Bộ phận Tổ chức cán bộ), tầng 2 tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên để làm thủ tục ký hợp đồng lao động.  

 

      HIỆU TRƯỞNG

 

GS.TS Nguyễn Văn Sơn