I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu

Thư viện trường đại học y dược được thành lập trên cơ sở sẵn có của trường y sĩ Việt Bắc, ngày 23 tháng 7 năm 1968 Hội đồng chính phủ ra quyết định số 116/CP Thành lập Phân hiệu Đại học Y khoa Miền Núi. Ngày 5 tháng 12 năm 1968, nhà trường khai giảng khoá học đầu tiên trên 1000 học sinh. Cùng với sự phát triển của nhà trường Thư viện cũng được thành lập và tổ chức với nhiệm vụ phục vụ cho việc đào tạo học tập giảng dạy và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

          Thư viện gồm các phòng : Phòng nghiệp vụ

                                                 Phòng mượn tổng hợp

                                                 Phòng mượn Giáo trình 1

                                                 Phòng mượn Giáo trình 2

                                                 Phòng Đọc cán bộ

                                                 Phòng đọc sinh viên

                                                 Phòng đọc Internet

          Hiện nay thư viện có tổng số đầu sách là:

                                         tổng số sách xếp giá  là:

                                         tổng số ấn phẩm định kỳ là:

2. Đội ngũ cán bộ: gồm 4 người trong đó: - 3 đại học

                                                             - 1 cao đẳng

                                                                

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1.Chức năng: Thư viện có chức năng phục vụ các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trong nhà trường.

3.2. Nhiệm vụ: - Thư viện có nhiệm vụ nghiên cứu thu thập, phân tích- xử lý tài liệu và tin, thông báo và cung cấp tin, tư liệu về y học, khoa học, giáo dục.

- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tài liệu bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.

- Thu nhận lưu chiểu những xuất bản phẩm do Đại học Thái Nguyên xuất bản, các Luận án tiến sĩ, thạc sĩ, khoá luận bảo vệ tại Đại học Y Dược Thái Nguyên hoặc người viết là cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên.

- Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp, tổ chức cho toàn thể bạn đọc trong trường Đại học Y Dược khai thác sử dụng thuận lợi và có hiệu quả kho tin và tài liệu của Thái Nguyên.

4. Cơ cấu tổ chức

Đ/c  Dương Thủy Anh Phó phòng CNTT - TV

1. Chức năng

Giúp việc cho Trưởng phòng, tổ chức thực hiện các chương trình, hạm mục công việc, nhiệm vụ về thư viện và CNTT của nhà trường, tham mưu cho Phòng và Ban Giám hiệu về chiến lược phát triển thư viện của nhà trường.

2. Nhiệm vụ: 

1)      Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển hệ thống TV và CNTT của đơn vị.

2)      Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, tăng cường năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của phòng.

3)      Tổ chức và quản lý tốt hoạt động TV và CNTT nhằm phục vụ có hiệu quả cho việc khai thác và sử dụng thông tin - tư liệu của cán bộ sinh viên.

4)      Tổ chức công tác và quản lý tốt cán bộ, viên chức trong thư viện và CNTT và các công việc khác theo qui định của Trưởng phòng và Nhà trường.

5)      Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Thư viện viên trình độ cử nhân.

6)      Tổ chức quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước.

7)      Tham gia sáng kiến cải tiến lao động và công tác nghiên cứu khoa học.

8)      Tham gia các công tác, chính quyền, công đoàn, đoàn thể, ...

9)     Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao.

*)  Đ/c Ngô Văn Bắc

*)  Đ/c Dương Thuỷ Anh

*)  Đ/c Hồ Thị Thanh Thuỷ

*)  Đ/c Đỗ Thị Ninh

*) Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

II. THÔNG TIN NỘI BỘ: DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Họ và tên ĐT cơ quan ĐT di động Email
Ngô Văn Bắc   0982 411 536  
Hồ Thị Thanh Thủy   0915 525 588  
Dương Thủy Anh   0917517518 duongthuyanhtvyk@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hằng   0986159406 thuhang.37a@gmail.com

III. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT:

1. Dịch vụ:

1.1.Mượn tài liệu về nhà:

- Đối với sinh viên: số lượng mượn, thời hạn mượn theo vòng học.

- Đối với cán bộ, giảng viên: mỗi lần mượn phải đem sách cũ đến trả để mượn sách mới.

1.2. Trả tài liệu:

- Tài liệu mượn phải được trả đúng hạn và đúng nơi quy định ( tài liệu mượn ở khu vực nào thì phải trả đúng khu vực đó).

- Trong trường hợp có thông báo thu hồi tài liệu vì mục đích kiểm kê, đề nghị bạn đọc trả tài liệu đúng thời hạn quy định.

1.3. Đọc tài liệu tại chỗ: bạn đọc phải xuất trình thẻ thư viện tại quầy thủ thư

1.4. Dịch vụ truy cập Internet:

 - Bạn đọc sử dụng máy tính để vào mạng nhằm khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học.

 - Không vào những trang Web có nội dung không lành mạnh.

 - Bạn đọc muốn sao chép thông tin từ Internet phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

2. Vị trí lưu trữ:- Thư viện toạ lạc tại tầng 1 khu hội trường lớn.                         

3. Nội qui sử dụng Thư viện:

3.1. Những quy định chung:

Điều 1: Toàn thể học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ, công chức Đại học Y Dược Thái Nguyên đều được sử dụng các dịch vụ của Thư viện: đọc tại chỗ, mượn tài liệu về nhà, sử dụng phòng đọc Internet...

Điều 2: Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản Thẻ Thư viện, không cho người khác mượn thẻ. Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho cán bộ thư viện. Nếu bạn đọc để người khác sử dụng thẻ của mình, làm hư hỏng, mất tài liệu, bạn đọc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 3: Bạn đọc không thuộc Đại Học Y Dược Thái Nguyên có nhu cầu sử dụng Thư viện phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản kèm theo chứng minh thư nhân dân, lệ phí kí cược và phí dịch vụ theo qui định.

Điều 4: Giữ gìn vệ sinh chung, trật tự và tuyệt đối không hút thuốc trong khu vực Thư viện.

3.2. Nội qui phòng đọc:

3.2.1. Đối với phòng đọc kho đóng: - Xuất trình thẻ thư viện tại quầy thủ thư. Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng, không viết bằng bút mực đỏ hoặc bút chì. Kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi mượn.

- Số lượng tài liệu mượn đọc không quá 05 cuốn/ một lần. Chỉ được mượn tiếp tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.

3.2.2. Đối với phòng đọc kho mở (Phòng đọc sách ngoại văn, luận văn, khoá luận, tạp chí chuyên ngành):

- Xuất trình thẻ tại quầy thủ thư. Không mang mũ nón, túi cặp, tài liệu riêng vào phòng đọc. Chỉ được mang theo giấy trắng hoặc vở viết.

- Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn môn loại, không tráo đổi vị trí tài liệu. Bạn đọc được lấy không quá 02 cuốn sách, hoặc một loại báo, tạp chí, luận văn, khoá luận cho một lần sử dụng. Đọc xong để tài liệu vào đúng nơi qui định.

3.2.3. Đối với phòng Internet: Chỉ được sử dụng máy tính nhằm khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không vào những trang Wed có nội dung không lành mạnh. Bạn đọc muốn sao chép thông tin từ Internet phải được sự đồng ý của cán bộ Thư viện.

3.3. Nội qui phòng mượn:

- Xuất trình thẻ khi mượn tài liệu, viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi ra khỏi phòng mượn.

- Thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng môn học, mượn theo vòng học. Bạn đọc chỉ mượn tiếp tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.

3.4. Những qui định về bảo quản tài liệu, tài sản:

- Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc; không được lấy cắp, tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.

- Không được sao chụp trái phép các tài liệu của Thư viện, khi sử dụng máy tính tra cứu, tủ mục lục... phải thao tác đúng hướng dẫn. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản và cơ sở vật chất, vốn tài liệu của Thư viện.

- Bạn đọc phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định trên đây. Mọi vi phạm tuỳ theo mức độ, sẽ chịu xử lý theo các hình thức kỷ luật sau:

+ Nhắc nhở, cảnh cáo.

+ Tạm đình chỉ quyền sử dụng thẻ từ 1 tháng đến 3 tháng.

+ Thu hồi thẻ, bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường do Thư viện xem xét quyết định.

+ Thông báo về phòng Quản lý học sinh sinh viên

+ Đề nghị truy tố trước pháp luật.

- Hoan nghênh và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt nội qui của Thư viện và phát hiện những sai trái của bạn đọc khác.