Để khởi đầu cho quá trình này, nhà trường mong muốn nhận được các phản hồi về những trải nghiệm của các giảng viên đang tham gia giảng dạy của trường. Để triển khai đợt khảo sát đạt hiệu quả và theo đúng kế hoạch, Ban giám hiệu thông báo và yêu cầu các đơn vị trong toàn trường thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Tất cả các giảng viên tham gia quá trình đào tạo ngành bác sĩ đa khoa hệ chính quy trả lời phiếu khảo sát online (qua internet) bằng cách truy cập website của nhà trường theo địa chỉ  http://tump.edu.vn và thực hiện theo các bước dưới đây:

- Bước 1: bấm vào chuyên mục “KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC HAIVN” (phần cột bên phải, ngay dưới chuyên mục “CÔNG TÁC ĐẢNG”).

- Bước 2: nhập mật khẩu đã được cung cấp cho lãnh đạo các đơn vị trong cuộc họp giao ban ngày 06/10/2016, sau đó bấm vào hộp “Gửi mật khẩu” để vào nội dung phiếu khảo sát.

- Bước 3: trả lời phiếu khảo sát theo nội dung hướng dẫn trực tiếp trên phiếu trả lời online. Sau khi trả lời xong, bấm vào hộp “Hoàn thành” để xác nhận việc đã trả lời xong phiếu khảo sát.

- Lưu ý: mỗi 1 trình duyệt trên 1 máy chỉ được tham gia 1 lần; có thể sử dụng máy tính bảng để thực hiện việc trả lời phiếu khảo sát online.

Thời hạn hoàn thành việc trả lời phiếu khảo sát online: Trước 17 giờ thứ 3, ngày 11 tháng 10 năm 2016

2. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc các giảng viên trong đơn vị thực hiện nội dung công việc nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các bộ môn và giảng viên liên hệ trực tiếp với Phòng CNTT-TV và Phòng Đào tạo để được hỗ trợ kịp thời. Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 Bấm vào đây để tải về công văn đầy đủ.