Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ: xem tại đây