Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Nhà nước trao tặng

Tỉnh ủy, HĐND, UBND trao tặng cờ thi đua

Bộ y tế trao tặng Bằng khen cho Nhà trường

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh kỷ niệm cùng Bộ y tế

Một số hình ảnh các hoạt động diễn ra trong Lế kỷ niệm :