1. Xuất trình thẻ thư viện và nộp thẻ cho thủ thư khi vào phòng đọc. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.

2. Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang chất cháy, chất nổ vào Thư viện.

3. Không ăn uống, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc.

4. Giữ gìn vệ sinh chung: không vứt rác, giấy nháp ra sàn nhà. Phải vứt rác vào nơi quy định.

5. Giữ gìn mỹ quan trong Thư viện: không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường, không ngồi gác chân lên ghế.

6. Không mang cặp, túi vào phòng đọc, phải gửi đồ đúng nơi quy định trước khi vào phòng đọc.

7. Không mang sách ra khỏi phòng đọc. Nếu bạn đọc cần sao chụp tài liệu xin làm thủ tục với thủ thư.

8. Bạn đọc nào vi phạm nội quy, tùy theo mức độ mà có hình thức xử lý thích hợp.

                                                                    

                                                                                                   THƯ VIỆN