Quy định trách nhiệm của thí sinh tham dự kì thi trình độ A2