Biểu 8: Lý lịch giảng viên

STT Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
1 Nguyễn Văn Sơn 1959    
2 Trịnh Xuân Tráng 1962    
3 Nguyễn Tiến Dũng 1975 Tệp tin đính kèm  
4 Bùi Thanh Thủy 1973 Tệp tin đính kèm  
5 Nguyễn Thị Tân Tiến 1984 Tệp tin đính kèm  
6 Lê Ngọc Uyển 1958    
7 Trần Bảo Ngọc 1972 Tệp tin đính kèm  
8 Lê Thị Lựu 1969 Tệp tin đính kèm  
9 Nguyễn Trọng Hiếu 1972    
10 Lại Ngọc Khánh 1960    
11 Phương Thị Ngọc 1964    
12 Nguyễn Phương Sinh 1973    
13 Vũ Tiến Thăng 1977 Tệp tin đính kèm  
14 Nguyễn Thị Thu Thái 1974 Tệp tin đính kèm   
15 Trần Anh Vũ 1987    
16 Lã Duy Anh 1985  Tệp tin đính kèm  
17 Nguyễn Quang Mạnh 1964    
18 Bùi Thị Quỳnh Nhung 1980    
19 Hà Xuân Sơn 1973 Tệp tin đính kèm  
20 Dương Văn Thanh 1970 Tệp tin đính kèm  
21 Nguyễn Văn Quế 1983 Tệp tin đính kèm  
22 Hạc Văn Vinh 1959 Tệp tin đính kèm  
23 Nguyễn Thị Phương Lan 1975 Tệp tin đính kèm  
24 Phạm Ngọc Minh 1974    
25 Nguyễn Hồng Phương 1968    
26 Đào Thị Hồng Phương 1987 Tệp tin đính kèm  
27 Nguyễn Như Trang 1975    
28 Hoàng Hà 1960 Tệp tin đính kèm  
29 Trương Viết Trường 1974    
30 Dương Hồng Thái 1962 Tệp tin đính kèm  
31 Phạm Kim Liên 1969 Tệp tin đính kèm  
32 Lê Thị Thu Hiền 1974 Tệp tin đính kèm  
33 Lưu Thị Bình 1976    
34 Dương Danh Liêm 1981 Tệp tin đính kèm  
35 Phạm Thị Ngọc Anh 1982 Tệp tin đính kèm  
36 Triệu Văn Mạnh 1983 Tệp tin đính kèm  
37 Đồng Đức Hoàng 1985 Tệp tin đính kèm  
38 Đặng Đức Minh 1981    
39 Đỗ An Dũng 1981    
40 Bùi Văn Hoàng 1986    
41 Lương Thị Kiều Diễm 1976 Tệp tin đính kèm   
42 Nguyễn Thị Thu Huyền 1983    
43 Phạm Ngọc Linh 1986 Tệp tin đính kèm   
44 Trần Tuấn Tú 1990    
45 Trần Văn Học 1987 Tệp tin đính kèm  
46 Nguyễn Văn Sửu 1962    
47 Nguyễn Vũ Hoàng 1978    
48 Vũ Thị Hồng Anh 1970    
49 Trần Đức Quý 1957    
50 Nguyễn Vũ Phương 1961  Tệp tin đính kèm  
51 Nguyễn Công Bình 1967    
52 Lô Quang Nhật 1974    
53 Trần Chiến 1973    
54 Mai Đức Dũng 1979    
55 Vũ Đại Quế 1982    
56 Nguyễn Thế Anh 1984    
57 Nguyễn Quốc Huy 1986    
58 Nguyễn Trọng Thảo 1985    
59 Vũ Hồng Ái 1990    
60 Phạm Cảnh Đức 1991    
61 Nguyễn Thị Bình 1973    
62 Cấn Bá Quát 1976    
63 Phạm Mỹ Hoài 1970    
64 Bùi Hải Nam 1979 Tệp tin đính kèm  
65 Nông Thị Hồng Lê 1978 Tệp tin đính kèm  
66 Nguyễn Thị Anh 1981    
67 Nguyễn Thị Hồng 1977 Tệp tin đính kèm  
68 Nguyễn Thị Nga 1983 Tệp tin đính kèm  
69 Hoàng Quốc Huy 1984    
70 Nguyễn Thị Kim Tiến 1986    
71 Hoàng Thị Ngọc Trâm 1986 Tệp tin đính kèm  
72 Nguyễn Thị Giang 1987    
73 Trương Văn Vũ 1988 Tệp tin đính kèm  
74 Lê Đức Thọ 1989 Tệp tin đính kèm  
75 Nguyễn Xuân Thành 1990    
76 Nguyễn Thị Xuân Hương 1973 Tệp tin đính kèm  
77 Lê Thị Kim Dung 1978 Tệp tin đính kèm  
78 Hoàng Thị Huế 1980    
79 Đỗ Thái Sơn 1983    
80 Trần Tuấn Anh 1986 Tệp tin đính kèm  
81 Dương Quốc Trưởng 1986    
82 Nguyễn Thị Phượng 1987 Tệp tin đính kèm  
83 Bế Hà Thành 1988 Tệp tin đính kèm  
84 Nguyễn Thị Thu Huyền 1989 Tệp tin đính kèm  
85 Nguyễn Văn Bắc 1989    
86 Nguyễn Nam Phong 1987    
87 Ma Văn Thấm 1988    
88 Nguyễn Quý Thái 1959 Tệp tin đính kèm  
89 Trần Duy Ninh 1956    
90 Nguyễn Khắc Hùng 1975    
91 Vũ Quang Dũng 1957 Tệp tin đính kèm  
92 Nguyễn Lệ Thủy 1970 Tệp tin đính kèm  
93 Nguyễn Toàn Thắng 1986 Tệp tin đính kèm  
94 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1986 Tệp tin đính kèm  
95 Vũ Thị Kim Liên 1976    
96 Lương Thị Hải Hà 1984 Tệp tin đính kèm  
97 Lương Thị Hương Loan 1976    
98 Phạm Công Chính 1959 Tệp tin đính kèm  
99 Nguyễn Thị Thu Hoài 1983 Tệp tin đính kèm  
100 Phạm Thu Hiền 1982    
101 Đàm Thị Bảo Hoa 1970 Tệp tin đính kèm  
102 Trịnh Quỳnh Giang 1976 Tệp tin đính kèm  
103 Phạm Thị Kim Dung 1966 Tệp tin đính kèm  
104 Lê Thị Quyên 1978 Tệp tin đính kèm  
105 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1986 Tệp tin đính kèm  
106 Hoàng Văn Tăng 1963 Tệp tin đính kèm  
107 Lê Anh Đức 1977 Tệp tin đính kèm  
108 Nguyễn Văn Kiên 1983 Tệp tin đính kèm  
109 Nguyễn Thị Minh Thúy 1965 Tệp tin đính kèm  
110 Hoàng Văn Thắng 1978    
111 Nguyễn Thị Bích 1984 Tệp tin đính kèm  
112 Lương Thị Quỳnh Nga 1983 Tệp tin đính kèm  
113 Trịnh Minh Phong 1977    
114 Vũ Thị Tâm 1984 Tệp tin đính kèm  
115 Phạm Thị Lan 1986    
116  Nguyễn Thị Lệ 1988 Tệp tin đính kèm  
117 Chu Thị Hương 1990    
118 Trần Thị Kim Phượng 1976 Tệp tin đính kèm  
119 Hoàng Minh Cương 1985    
120 Nguyễn Thị Thanh Dung 1987 Tệp tin đính kèm  
121 Phạm Việt Hà 1987    
122 Đào Thanh Hoa 1986 Tệp tin đính kèm  
123 Lê Thị Hải Yến 1988    
124 Nguyễn Thị Bạch Dương 1990    
125 Hoàng Văn Lâm 1990 Tệp tin đính kèm  
126 Nguyễn Đắc Vinh 1990 Tệp tin đính kèm  
127 Món Thị Uyên Hồng 1989    
128 Nguyễn Thị Thanh Thư 1991    
129 Nguyễn Thị Hiền 1993 Tệp tin đính kèm  
130 Nguyễn Thị Hoa 1990