Biểu 8: Lý lịch giảng viên

STT Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
131 Hoàng Tiến Công 1960 Tệp tin đính kèm  
132 Nguyễn Văn Ninh 1962 Tệp tin đính kèm  
133 Lê Thị Thu Hằng 1974 Tệp tin đính kèm  
134 Lưu Thị Thanh Mai 1982    
135 Bùi Hồng Hạnh 1985 Tệp tin đính kèm  
136 Đàm Thu Trang 1983 Tệp tin đính kèm  
137 Lê Thị Hòa 1982 Tệp tin đính kèm  
138 Đỗ Minh Hương 1984    
139 Nguyễn Nam Hà 1983 Tệp tin đính kèm  
140 Mai Thu Quỳnh 1986    
141 Vũ Thị Hà 1987    
142 Nguyễn Thanh Bình 1991    
143 Nguyễn Thị Hạnh 1988 Tệp tin đính kèm  
144 Hoàng Văn Kang 1987    
145 Vũ Ngọc Tú 1987    
146 Nguyễn Đăng Thắng 1987    
147 Nguyễn Thị Hồng 1990    
148 Trần Phương Nga 1990    
149 Đỗ Thị Thanh Tâm 1991    
150 Phùng Thủy Tiên 1992 Tệp tin đính kèm  
151 Hà Hương Quỳnh 1992 Tệp tin đính kèm  
152 Ngô Việt Thành 1992    
153 Trịnh Xuân Đàn 1959    
154 Nguyễn Đắc Trung 1969 Tệp tin đính kèm  
155 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1975 Tệp tin đính kèm  
156 Trương Đồng Tâm 1958    
157 Nguyễn Thị Sinh 1979 Tệp tin đính kèm  
158 Nguyễn Thị Bình 1983 Tệp tin đính kèm  
159 Hoàng Thị Lệ Chi 1984 Tệp tin đính kèm  
160 Nông Phúc Thắng 1977    
161 Nguyễn Thị Hoa 1974 Tệp tin đính kèm  
162 Bùi Thị Thu Hương 1979    
163 Lê Thị Minh Hiền 1985 Tệp tin đính kèm  
164 Lê Phong Thu 1975    
165 Vũ Thị Thu Hằng 1974    
166 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1983 Tệp tin đính kèm  
167 Lương Thị Hồng Nhung 1976 Tệp tin đính kèm  
168 Hoàng Thu Soan 1977 Tệp tin đính kèm  
169 Nguyễn Kiều Giang 1976 Tệp tin đính kèm  
170 Nguyễn Thế Tùng 1981 Tệp tin đính kèm  
171 Vi Thị Phương Lan 1984 Tệp tin đính kèm  
172 Phạm Minh Huệ 1981 Tệp tin đính kèm  
173 Nguyễn Thị Hiệp Tuyết 1986 Tệp tin đính kèm  
174 Nguyễn Vân Thu 1989    
175 Nguyễn Thị Phương Thảo 1986 Tệp tin đính kèm  
176 Nguyễn Thu Thủy 1988    
177 Phạm Thị Thùy 1987 Tệp tin đính kèm  
178 Nguyễn Thị Hải Yến 1988 Tệp tin đính kèm  
179 Hoàng Thị Luân 1988    
180 Vũ Nhị Hà 1989    
181 Đoàn Thị Nguyệt Linh 1990 Tệp tin đính kèm  
182 Nguyễn Thị Hải 1983    
183 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 1990    
184 Phạm Thị Ngọc Mai 1991 Tệp tin đính kèm  
185 Nguyễn Đức Thắng 1992 Tệp tin đính kèm  
186 Doãn Thùy Dung 1992    
187 Tạ Thị Quỳnh Giao 1992 Tệp tin đính kèm  
188 Hoàng Khải Lập 1949 Tệp tin đính kèm  
189 Đỗ Văn Hàm 1951 Tệp tin đính kèm  
190 Đàm Khải Hoàn 1955 Tệp tin đính kèm  
191 Đàm Thị Tuyết 1964 Tệp tin đính kèm  
192 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1975 Tệp tin đính kèm  
193 Nguyễn Thị Tố Uyên 1975 Tệp tin đính kèm  
194 Trương Thị Thùy Dương 1981 Tệp tin đính kèm  
195 Lê Thị Thanh Hoa 1984 Tệp tin đính kèm  
196 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1985 Tệp tin đính kèm  
197 Đinh Văn Thắng 1982    
198 Trần Thế Hoàng 1980 Tệp tin đính kèm  
199 Vũ Thị Thanh Hoa 1986    
200 Nguyễn Thu Hiền 1967 Tệp tin đính kèm  
201 Mai Anh Tuấn 1981    
202 Nguyễn Thị Ánh 1989 Tệp tin đính kèm  
203 Nguyễn Mạnh Tuấn 1989 Tệp tin đính kèm  
204 Trần Thị Hồng Vân 1988 Tệp tin đính kèm  
205 Nguyễn Việt Quang 1989 Tệp tin đính kèm  
206 Lê Đức Tùng 1990    
207 Bùi Thị Việt Hà 1987 Tệp tin đính kèm  
208 Hoàng Minh Nam 1988    
209 Trần Thị Huyền Trang 1990 Tệp tin đính kèm  
210 Hòa Thị Hồng Hạnh 1990    
211 Nguyễn Thu Hoài 1990    
212 Cao Bá Khương 1991    
213 Thân Đức Mạnh 1991 Tệp tin đính kèm  
214 Lê Hoài Thu 1991 Tệp tin đính kèm