Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị lập dự trù trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh vật phẩm cho năm học mới, cụ thể như sau:

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Xem mẫu mã vật tư tại đây;

Xem mẫu dự trù tại đây;