Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Y học cho NCS Chu Hồng Thắng

Tên đề tài: “Đặc điểm dịch tễ tăng huyết áp ở người Nùng trưởng thành tại tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62 72 01 64

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 1, tầng 6 nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.