Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Y học cho NCS Lê Thị Thanh Hoa

Tên đề tài: “Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên”

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62 72 01 64Thời gian: 14 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 1, tầng 6 nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.