Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Y học cho NCS Trần Danh Phượng

Tên đề tài: “Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62 72 01 64

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 06 tháng 01 năm 2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 1, tầng 6 nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.