Tên sự kiện: "Hội nghị Sản - Phụ khoa Việt Pháp lần thứ 20"

Thời gian: Ngày 12-13/5/2020

Địa điểm: Khách sạn Lotten Hà Nội - 54 Liễu Giai, Hà Nội.

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;