Thời gian tuyển sinh:

- Ngày thi đợt 1: Thứ Bẩy, ngày 08 tháng 4 và Chủ Nhật, ngày 09 tháng 4 năm 2017.

- Ngày thi đợt 2: Thứ Bẩy, ngày 19 tháng 8 và Chủ Nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2017.

 Chi tiết xem tại File đính kèm.

Đính kèm:

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017.

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017.

- Danh mục hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học dự kiến nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh.