Hội đồng Tuyển sinh đại học Y, Dược và Cử nhân điều dưỡng hệ liên thông năm 2016 Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên thông báo về thời gian và thủ tục xin phúc khảo bài thi như sau:

Thí sinh có nguyện vọng xin phúc khảo bài thi cần:

1.    Làm đơn xin phúc khảo  (theo mẫu)

2.    Lệ phí : 50.000đ/môn (thí sinh nộp lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính)

3.    Thời gian nhận đơn:  Từ ngày 10/8/2016 đến 23/8/2016 (Các ngày trong tuần trừ ngày thứ bảy và chủ nhật)

4.    Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo (Tầng 4 nhà 11 tầng)  

(Nhà trường không nhận đơn xin phúc khảo bài thi gửi qua đường bưu điện)

mẫu đơn phúc khảo: tải về