Tên luận án: “Điều kiện lao động, một số bệnh liên quan nghề nghiệp ở người chăn nuôi gà tại Huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và hiệu quả của giải pháp can thiệp”.

Chuyên ngành đào tạoY tế công cộng

Mã số: 9720701. 

Người hướng dẫn chính: GS.TS Đỗ Văn Hàm;

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Phòng BVLV 6.4, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trân trọng cảm ơn!