Ngày Thế giới chống lao được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 hàng năm, là một cơ hội để nâng cao hiểu biết về gánh nặng bệnh lao trên thế giới và những nỗ lực chăm sóc và phòng chống bệnh lao. Đây cũng là cơ hội để huy động các tổ chức chính trị và xã hội cần tiếp tục tăng cường các tiến trình để chấm dứt bệnh lao.

Chủ đề năm nay là: Đoàn kết để chấm dứt bệnh lao: Không để lại một ai ở đằng sau

Năm 2017 là năm thứ hai của chiến dịch "Đoàn kết để chấm dứt bệnh lao" kéo dài hai năm cho Ngày Lao Thế giới. Năm nay, WHO sẽ đặc biệt tập trung vào việc kết hợp các nỗ lực để "Không để lại một ai ở đằng sau", bao gồm các hành động để giải quyết sự kỳ thị, phân biệt đối xử, vượt qua rào cản để tiếp cận chăm sóc người bệnh lao.

Chương trình Phát triển Bền vững bao gồm các nguyên tắc đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong một nỗ lực để biến đổi thế giới và cải thiện cuộc sống của người dân tốt hơn. Giải quyết nhu cầu sức khoẻ của những người thiệt thòi, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người nằm ngoài tầm với của hệ thống y tế. Giúp cải thiện việc tiếp cận tới các dịch vụ y tế cho mọi người. Đây là nội dung căn bản cần thiết để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 như một phần của Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ và Chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới.

Năm ngoái, WHO đã thông báo rằng 10,4 triệu người đã bị bệnh lao và có tới 1,8 triệu ca tử vong. Bệnh lao trở thành kẻ giết người hàng đầu trên thế giới. Bệnh này có nguồn gốc sâu xa trong các quần thể nơi nhân quyền và phẩm giá còn hạn chế. Mặc dù bất cứ ai có thể mắc bệnh lao, bệnh này vẫn phát triển mạnh trong số những người sống trong nghèo đói, cộng đồng và các nhóm bị gạt ra bên lề và những nhóm dễ bị tổn thương khác. Bao gồm người di cư, người tị nạn, dân tộc thiểu số, người khai thác mỏ và những người khác làm việc và sống trong môi trường dễ bị rủi ro, người cao tuổi, phụ nữ và sống ngoài lề xã hội ở nhiều nơi vv. Các yếu tố như suy dinh dưỡng, nhà ở và vệ sinh kém, như sử dụng thuốc lá và rượu và bệnh đái tháo đường, ảnh hưởng đến khả năng dễ mắc bệnh lao và tiếp cận chăm sóc. Hơn nữa, sự tiếp cận này thường bị cản trở bởi các chi phí nặng nề liên quan đến bệnh tật, tìm kiếm và chăm sóc, và sự thiếu bảo vệ xã hội, dẫn đến một chu kỳ khắc nghiệt của đói nghèo và sức khoẻ. Việc truyền bệnh lao đa kháng thuốc (MDR-TB) làm tăng thêm sự khẩn cấp cho những lo ngại này. 

Đưa tin: Hoàng Hà