Tên luận án: "Đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại tỉnh Thái Nguyên ".

Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa.

Mã số:  62 72 01 35.

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. Nguyễn Văn Sơn;  

TS. Nguyễn Hồng Phương.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;  

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết luận án;