Tên luận án: "Nghiên cứu tỷ lệ mang HBsAg ở người mẹ mang thai lây nhiễm sang con và đáp ứng miễn dịch ở trẻ sau tiêm vắc xin viêm gan B tại huyện Định Hóa – Thái Nguyên"
Chuyên ngành đào tạo: Nội tiêu hóa.
Mã số: 62.72.01.43.
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn chính: PGS.TS. Dương Hồng Thái;
Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Trần Việt Tú.

Bấm vào đây để xem chi tiết thông tin luận án