Tên luận án: "Thực trạng tật khúc xạ ở học sinh một số trường trung học cơ sở tại nội thành thành phố Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình quản lý tật khúc xạ".

Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng.

Mã số:  9720701.

Người hướng dẫn khoa học:

- PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến; 

- PGS.TS. Đàm Thị Tuyết. 

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết luận án;