Tên luận án: “Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người Mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

 Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế

Mã số:  62.72.01.64

Người hướng dẫn khoa học:1. GS.TS. Nguyễn Văn Sơn;2. PGS.TS. Lương Thị Minh Hương.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y – DượcCơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn!

 

Thông tin chi tiết : xem tại đây